Michael Kimman

Michael Kimman je odpovědný za definování a implementování strategie IT SkyTeamu a za dohled nad všemi projekty, které se týkají rozvoje IT. Základní součástí jeho povinností je rozšiřování propojitelnosti mezi IT platformami všech členů aliance.

Jako dřívější viceprezident IT administrativy ve společnosti KLM získal Michael rozsáhlé a důležité zkušenosti. Ke společnosti KLM nastoupil v roce 1977, po získání bakalářského titulu v oboru matematiky na delftské technologické universitě a titulu MBA na rotterdamské/delftské universitě. Za svoji více než 30letou kariéru prošel různá organizační oddělení společnosti KLM, včetně oddělení sítí, posádek, zásobování a Cargo přepravy.