Hạng thẻ Elite và Elite Plus

SkyTeam có những hạng thẻ hội viên nào?

SkyTeam hiện có 2 hạng thẻ hội viên:

  • SkyTeam Elite
  • SkyTeam Elite Plus

Làm thế nào để trở thành hội viên danh hiệu hạng thẻ SkyTeam Elite hoặc Elite Plus?

Để nhận biết những khách hàng thường xuyên nhất của mỗi thành viên, SkyTeam phân ra các hạng thẻ  để dễ dàng nhận diện và cung cấp các ưu đãi phù hợp với những đóng góp của khách hàng. Hạng thẻ Elite của mỗi cá nhân hãng hàng không thành viên đều tương ứng với 1 trong 2 hạng thẻ Elite của SkyTeam.

Quý khách có thể kiểm tra hạng thẻ của mình tại đây.

Hạng thẻ Elite của chương trình KHTX ưa thích của tôi có thể chuyển đổi sang chương trình KHTX của một hãng hàng không thành viên SkyTeam khác được không?

Hạng thẻ Elite mà quý khách đạt được từ chương trình KHTX ưa thích của mình không thể chuyển đổi sang một chương trình KHTX của hãng khác. Tuy nhiên, khi đã đạt hạng thẻ Elite của một chương trình KHTX, quý khách sẽ trở thành chủ thẻ Elite của SkyTeam và được nhận biết trong toàn bộ 20 hãng hàng không thành viên SkyTeam.

Tôi được hưởng những ưu đãi gì khi trở thành hội viên hạng thẻ Elite của SkyTeam?

Hội viên hạng thẻ Elite của SkyTeam được hưởng những ưu đãi như:

  • Ưu tiên trong danh sách chờ đặt chỗ (nếu vé mua có mức giá cho phép)
  • Ưu tiên chọn chỗ ngồi
  • Ưu tiên tại quầy làm thủ tục
  • Ưu tiên lên máy bay hoặc theo ý thích 

Làm thế nào để biết, cần bao nhiêu dặm bay thường xuyên để đạt được hạng thẻ Elite của SkyTeam?

Để biết thêm chi tiết về dặm bay khách hàng thường xuyên, vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ chương trình hành khách thường xuyên của quý khách.

Làm thế nào tôi có thể xác định số dặm bay thường xuyên cần thiết để đạt được tình trạng SkyTeam Elite?

Để biết thêm thông tin về số dặm bay thường xuyên của bạn, vui lòng liên hệ trung tâm dịch vụ tại chương trình khách hàng thường xuyên chính của bạn.

Cần thêm thông tin? Liên hệ với SkyTeam