Zásady ochrany osobních údajů společnosti SkyTeam

SkyTeam Airline Alliance Management Coöperatie U.A. Společnost (“SkyTeam”) si uvědomuje důležitost ochrany osobních údajů a zabezpečení dat zákazníků, kteří používají služby SkyTeamu dostupné na těchto webových stránkách, mobilním serveru a dalších mobilních aplikacích. Z tohoto důvodu SkyTeam chrání jejich osobní údaje s nejvyšší možnou péčí a snaží se vyhovět požadavkům platného zákona na ochranu dat. Veškerá data, která jsou shromažďována za účelem poskytování našich služeb, jsou konkrétně zpracovávána v souladu s holandským zákonem o ochraně osobních údajů. SkyTeam jako správce dat pro zpracovávání vašich osobních údajů nashromážděných prostřednictvím webových stránek a aplikací SkyTeamu, ohlásil toto zpracování osobních údajů holandskému úřadu na ochranu dat (Autoriteit Persoonsgegevens) pod číslem 1541232. Tato zpráva je veřejně přístupná na webu https://www.collegebeschermingpersoonsgegevens.nl/asp/orsearch.asp.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na veškeré zpracování vašich osobních údajů společností SkyTeam nebo jejím jménem. Poskytují vám informace o našich postupech ochrany osobních údajů a o opatřeních na zabezpečení osobních údajů, které od vás můžeme shromažďovat, když používáte webové stránky SkyTeamu, mobilní server nebo aplikace nebo během jiného kontaktu se společností SkyTeam. Pravidelná změna těchto Zásady ochrany osobních údajů vyhrazena. Jakékoli změny budou zveřejněny na těchto webových stránkách, takže se pravidelně seznamte s nejaktuálnější verzí našich Zásad ochrany osobních údajů.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

1.1 Když používáte webové stránky SkyTeamu, mobilní server nebo aplikace, můžeme o vás shromažďovat různé osobní údaje. Tyto údaje můžete poskytovat sami, například při vaší registraci na našich webových stránkách, nebo když nám poskytujete vaše údaje v rámci průzkumu nebo soutěže, při nákupu našich produktů nebo služeb nebo produktů nebo služeb našich členů nebo když nás z jakéhokoli důvodu kontaktujete. Rovněž mohou být automaticky shromažďovány údaje ohledně vašeho používání našich webových stránek, mobilního serveru nebo aplikací nebo používáním našich služeb.

1.2 Mezi osobní údaje, které o vás můžeme shromažďovat, patří: identifikující údaje, například vaše jméno, titul, pohlaví a datum narození, číslo vašeho pasu, národnost a země trvalého bydliště, kontaktní informace, například vaše adresa, číslo (mobilního) telefonu, e-mail adresa, číslo faxu a pageru, evidenční čísla, například číslo vašeho věrnostního programu, finanční údaje, například údaje o kreditní/debetní kartě, cestovní informace, například vaše cestovní kancelář, kontakt(y) pro případ nouze, upřednostňovaná sedadla, specifické zdravotní potřeby a stravovací požadavky, údaje, které jste nám poskytli o vašich zájmech a preferencích, demografické údaje, zkušenosti se službami společností SkyTeam a/nebo se službami členských leteckých společností SkyTeamu, a kontaktní preference, údaje o vaše zaměstnání, například vaše pracovní zařazení, zaměstnanec ne partner a smluvní údaje, a údaje o vaší účasti na akcích, veškerá korespondence s vámi, přihlášky, zrušení přihlášek a stížnosti, informace vytvořené používáním našich služeb, například online odbavení, použití automatů a samoobslužných zařízení na letišti, informace o vašich návštěvách našich webových stránek, například vaše adresa IP, poskytovatel Internetu, typ prohlížeče, operační systém, stránky navštívené na našem webovém serveru, mobilním serveru nebo v aplikacích, datum a čas přístupu a odkazující webové stránky.

1.3 Rovněž můžeme zpracovávat určité vaše osobní údaje s použitím souborů cookie (třetí strany). Další informace o souborech cookie používaných prostřednictvím tohoto webu najdete v našich zásadách používání souborů cookie.

2 K jakým účelům shromažďujeme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje shromažďujeme především pro plnění našich služeb, například rezervací letenek, správy rezervací, věrnostních programů a služeb pro zákazníky a také pro platby za tyto služby. Vaše údaje můžeme rovněž použít k tomu, abychom vás informovali, udržovali s vámi kontakt a také pro účely přímého marketingu, k doručování individuálních nabídek a dalších služeb odpovídajících vašim zájmům. Vaše údaje jsou dále používány k analyzování a optimalizaci našich webových stránek, mobilního serveru a aplikací a pro zajištění vaší spojenosti se SkyTeamem online a dále také ke zvyšování kvality našich služeb nebo služeb členských leteckých společností SkyTeamu. Pro účely takové analýzy může SkyTeam vaše údaje anonymizovat. Vaše osobní údaje mohou být vyžadovány pro naši vnitřní administrativu, účetní kontroly a plnění statutárních povinností, například administrativních formalit požadovaných imigračními a celními orgány, boje proti podvodům a pro zajištění bezpečnosti a zabezpečení letu. Kromě výše uvedených účelů nebudou vaše osobní údaje používány k žádným jiným účelům.

3 Kdo má přístup k vašim osobním údajům?

K vašim osobním údajům mohou přistupovat naši zaměstnanci nebo jiné osoby vystupující našim jménem pouze, pokud k těmto údajům potřebují přistupovat, například administrativní pracovníci, akreditované cestovní kanceláře, členové SkyTeamu atd. Kromě výhradně výše uvedených účelů můžeme poskytovat vaše údaje členským leteckým společnostem SkyTeamu nebo jiným poskytovatelům služeb, které poskytují služby naším jménem. Po našich poskytovatelích služeb požadujeme, aby přijali přísná zabezpečovací opatření a aby při nakládání s údaji dodržovali stejnou úroveň přísného utajení na ochranu vašich osobních údajů. Kromě toho se tito příjemci mohou nacházet v zemích mimo Evropský hospodářský prostor (EHP); v takovém případě zajistíme, aby byly splněny jakékoli dodatečné právní požadavky na přenášení takových údajů. Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty žádné třetí straně, pokud nebudeme přesvědčeni, že je to nezbytně nutné: (a) pro splnění zákonných předpisů; nebo (b) pro plnění těchto Zásad ochrany osobních údajů.

4 Jak chráníme vaše osobní údaje?

SkyTeam využívá přiměřená bezpečnostní opatření pro ochranu vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, ztrátou, zničením, zveřejněním nebo zneužitím a pro udržování přesnosti a integrity vašich údajů. Tato opatření jsou pravidelně ověřována. Ačkoli se maximálně snažíme chránit a zabezpečit vaše osobní údaje, nemůžeme zaručit jejich 100% bezpečnost. Z tohoto důvodu vám nemůžeme zajistit ani zarušit bezpečnost žádných údajů, které stahujete z nebo odesíláte na naše webové stránky.

5 Jak dlouho budou vaše osobní údaje uchovávány?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat tak dlouho, jak to bude nezbytné pro účely uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Až nebudete spojeni se SkyTeamem, můžeme uchovávat vaše osobní údaje až dva roky v souladu s platnými zákony na ochranu údajů, pokud jste nepodali důvodnou a platnou žádost o odstranění vašich osobních údajů.

6 Jak uplatňovat vaše práva?

6.1 Máte-li jakýkoli dotaz ohledně zpracovávání vašich osobních údajů nebo chcete-li si prohlédnout, opravit, změnit nebo odstranit vaše osobní údaje, které zpracováváme, kontaktujte nás prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

6.2 Máte-li osobní účet na našich webových stránkách, na mobilním serveru nebo k aplikacím, můžete aktualizovat vaše uživatelské údaje a preference v příslušné části profilu a preferencí vašeho účtu.

6.3 Pokud jsou na vám zasílány zprávy, o které již nemáte zájem, můžete se odhlásit zasláním požadavku na odhlášení na stejnou e-mailovou adresu nebo pomocí odhlašovacího odkazu v příslušné zprávě.

6.4 Máte-li stížnost na zpracování vašich osobních údajů společností SkyTeam, můžete ji rovněž podat holandskému úřadu na ochranu dat (Autoriteit Persoonsgegevens).

7 Odkazy na weby jiných stran

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky jiných stran. Upozorňujeme vás, že společnost SkyTeam nenese odpovědnost za obsah ani ochranu osobních údajů na těchto stránkách. Doporučujeme vám, abyste se seznámili se zásadami ochrany osobních údajů na všech webových stránkách, které navštívíte.

Kontakt

SkyTeam Airline Alliance Management Coöperatie U.A.

Schiphol Boulevard 367

WTC, Tower B, 8. patro

1118 BJ Schiphol

Holandská adresa: website@skyteam.com

Verze: Prosinec 2016