Správcem osobních údajů je SkyTeam, pokud tato aliance určuje účel a prostředky
zpracování údajů. Pokud o účelu a prostředcích zpracování údajů rozhodují
jednotliví členové, pak jsou správci osobních údajů právě oni. Aliance SkyTeam
nenese zodpovědnost za Prohlášení o ochraně osobních údajů nebo Prohlášení o
používání souborů cookie, kterými se řídí členové aliance nebo jiné třetí
strany. 

Kdy shromažďujeme   osobní údaje?

 

Které vaše osobní   údaje shromažďujeme?

Proč tyto osobní   údaje shromažďujeme?

Na jakém právním   základě se zpracovávají vaše osobní údaje?

Jakým způsobem   shromažďujeme vaše osobní údaje?

Jak dlouho   uchováváme vaše osobní údaje?

Když navštívíte naši webovou stránku nebo použijete naši aplikaci

-     Když   navštívíte naši webovou stránku nebo použijete naši aplikaci, můžeme   zpracovávat soubory cookie. Pokud chcete získat více informací o souborech   cookie, osobních údajích, které jsou jejich pomocí shromažďovány, a právním   základu pro jejich používání, přečtěte si naše Prohlášení o používání   souborů cookie.

 

 

 

 

Když využijete služby Global Meetings (GMS) na našich webových stránkách

 

nebo

 

Když využijete služby Plánovač cesty kolem světa (RtWP) na našich   webových stránkách

-  Osobní údaje jako je jméno, titul, pohlaví, datum   narození a státní příslušnost.

-  Kontaktní údaje jako je (e-mailová) adresa, telefonní   číslo a země trvalého pobytu.

-  Informace týkající se vašeho účtu na službách Global   Meetings nebo Plánovač cesty kolem světa jako je heslo, bezpečnostní otázka a   odpověď.

-  Finanční informace jako je číslo kreditní nebo debetní   karty, bezpečnostní kód karty, příslušná fakturační adresa a datum platnosti   vaší kreditní nebo debetní karty.

-  Informace o vašich návštěvách naší webové stránky jako   je IP adresa, poskytovatel internetového připojení, typ prohlížeče, operační   systém, navštívené stránky, datum a čas návštěv a odkazující stránky.

-  Další informace, které jste poskytli.

 

Při využití   služby Global Meetings:

-  Další informace, které jsou nutné pro organizaci a   registraci akcí jako je název akce, termín a místo konání, účastníci,   pracovní funkce, společnost a webová stránka.

-  Další informace potřebné k vydání letenky včetně   uložených a zakoupených itinerářů.

 

Při využití   služby Plánovač cesty kolem světa:

-  Informace související s cestováním jako je číslo   cestovního pasu, známé číslo cestujícího, číslo účtu věrnostního programu,   cestovní kancelář, kontaktní informace pro případ nouze, volba sedadla,   zdravotní omezení, stravovací požadavky a preference.

-  Informace uvedené ve formuláři pro žádost o asistenci a   formuláři pro zpětnou vazbu.

 

-   Abychom mohli poskytovat produkty a služby programů   Global Meetings nebo Plánovač cesty kolem světa.

-   Abychom zdokonalili produkty a služby těchto programů.

-   Abychom zaznamenali vaše preference s ohledem na naše   produkty a služby.

-   Abychom vás mohli kontaktovat mimo jiné za účelem   přímého marketingu.

-   Abychom mohli pořádat akce a provádět jiné propagační   činnosti.

-   Abychom mohli analyzovat vaše zájmy a určit potenciální   obchodní příležitosti pro alianci SkyTeam.

-   Abychom vám mohli poskytovat zákaznické služby.

-   Abychom splnili právní závazky, nařízení soudu, nebo   abychom uplatnili či hájili právní nárok.

-  Plnění   smlouvy, kterou s vámi máme uzavřenou. V některých případech vaše osobní   údaje potřebujeme, abychom mohli plnit smlouvu, kterou s vámi máme uzavřenou.   Pokud nám odmítnete poskytnout informace, které jsou pro plnění smlouvy   nutné, nemusíme být schopní v plném rozsahu dodržet ujednání smlouvy v   závislosti na tom, o který typ smlouvy jde.

-  Právní   závazky. V případě potřeby zpracováváme vaše osobní údaje, abychom dostáli   některému ze svých právních závazků. V některých případech máme ze zákona   povinnost shromažďovat vaše osobní údaje a poskytnout je orgánům veřejné moci   nebo vládním organizacím za účelem administrativních formalit, které jsou   nezbytné pro imigrační kontrolu, celní správu, ochranu proti podvodům a   zajištění bezpečnosti na palubě. Pokud nám odmítnete poskytnout informace,   které jsou pro splnění tohoto právního závazku nutné, nemusíme být schopní   vám poskytnout všechny požadované služby.

-  Oprávněný   zájem. Když využíváte služby Global Meetings nebo Plánovač cesty kolem světa,   můžeme vaše osobní údaje podle potřeby zpracovávat na základě oprávněného   zájmu. Naším zájmem může být například shromažďování, zkoumání a   interpretování informací o zákaznících, což nám umožní najít nové   příležitosti k vývoji a prodeji produktů a služeb, které vyhovují preferencím   a potřebám našich zákazníků.

-  V   některých případech máme oprávněný zájem na tom, abychom vás mohli   kontaktovat.  To platí například v   případě, že jste nás prostřednictvím kontaktního formuláře požádali, abychom   se s vámi spojili. Náš oprávněný zájem dále může zahrnovat zpracovávání   vašich osobních údajů pro marketingové účely. To může platit v případě, kdy   aliance SkyTeam získala vaši e-mailovou adresu v rámci prodeje svých produktů   nebo služeb a používá ji za účelem přímého marketingu podobných produktů nebo   služeb. Za těchto okolností máme oprávněný obchodní zájem na tom, abychom vás   kontaktovali.

-     Od   vás.

-     Od   třetích stran, které nás na vás odkázaly.

-     Od   třetích stran, kterým jste udělili souhlas s poskytnutím svých osobních údajů   alianci SkyTeam. 

-     Od   třetích stran, se kterými spolupracujeme v rámci našich marketingových   aktivit.

-     Z   internetu (včetně sociálních médií) v míře povolené obecně závaznými právními   předpisy.

-     V   mimořádných případech od jiných třetích stran.

Vaše osobní údaje budeme uchovávat   pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely uvedené v části „Proč tyto osobní   údaje shromažďujeme?“ To znamená, že vaše osobní údaje nebudeme uchovávat   déle než dva roky po zpracování produktů nebo služeb v rámci programů Global   Meetings nebo Plánovač cesty kolem světa.

 

V některých případech můžeme vaše   osobní údaje uchovávat déle, než je k obvyklému použití potřeba. K tomu může   dojít mimo jiné v případech, kdy jsme zákonně povinni vaše osobní údaje   uchovat déle, nebo je-li to nutné z důvodu existence právního nároku.

Když navštívíte naše prostory (včetně záznamů z bezpečnostních kamer)

-  Osobní údaje, jako je jméno, titul, pohlaví a název   společnosti.

-  Informace ohledně udělení přístupu a podrobností o   setkání. 

-  Záznamy obrazu pořízené bezpečnostními kamerovými   systémy v prostorách aliance SkyTeam.

-  Časové údaje, které byly zaznamenány prostřednictvím   přístupové karty.

-  Fotografie nutná k vydání přístupové karty.

-  Další informace, které jste poskytli.

-  Pro zajištění vnitřní kontroly a firemní bezpečnosti.   Zde je zahrnuto i zabezpečení informačních a komunikačních zařízení.

-  Abychom splnili právní závazky, nařízení soudu, nebo   abychom uplatnili či hájili právní nárok.   

-  Oprávněný   zájem. Vaše osobní údaje můžeme podle potřeby zpracovávat pro účely   oprávněného zájmu v oblasti vnitřní kontroly a bezpečnosti. Můžeme o vás   například shromažďovat informace pomocí bezpečnostních kamer, abychom   zajistili bezpečnost našich prostor.

-     Od   vás.

-     Z   bezpečnostních kamer. 

-     Prostřednictvím   přístupových karet. 

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu   nezbytně nutnou pro účely uvedené v části „Proč tyto osobní údaje   shromažďujeme?“ To znamená, že:

-  Záznamy   obrazu z bezpečnostních kamerových systémů umístěných v prostorách aliance   SkyTeam nebudeme uchovávat po dobu delší než čtyři týdny.

-  Časové   údaje, které byly zaznamenány prostřednictvím přístupové karty, nebudeme   uchovávat po dobu delší než šest měsíců.

-  V   některých případech můžeme vaše osobní údaje uchovávat déle, než je k   obvyklému použití potřeba. K tomu může dojít mimo jiné v případech, kdy jsme   zákonně povinní vaše osobní údaje uchovat déle, nebo je-li to nutné z důvodu   existence právního nároku.

Když se zúčastníte průzkumu spokojenosti zákazníků

-     Osobní údaje jako   je jméno, titul, pohlaví, datum narození a státní příslušnost.

-     Kontaktní údaje   jako je (e-mailová) adresa, telefonní číslo a země trvalého pobytu.

-     Informace o   vašich zkušenostech s aliancí SkyTeam.

-     Informace   týkající se vašich letů jako jsou informace o letu, členství ve věrnostním   programu, číslo rezervace a jakékoliv poznámky k letu.

-     Informace o   vašich návštěvách naší webové stránky jako je IP adresa, poskytovatel   internetového připojení, typ prohlížeče, operační systém, navštívené stránky,   datum a čas návštěv a odkazující stránky.

-     Další informace,   které jste poskytli.

-   Abychom mohli provádět průzkumy spokojenosti zákazníků,   jejichž zpětná vazba nám umožní zkvalitnit naše produkty a služby.

-   Abychom vám mohli předat případnou cenu, pokud si   budete přát zúčastnit se losování.

-   Abychom vás mohli kontaktovat mimo jiné za účelem   přímého marketingu.

-   Abychom splnili právní závazky, nařízení soudu, nebo   abychom uplatnili či hájili právní nárok.   

Souhlas:

-   Vaše   osobní údaje budeme zpracovávat pouze v případě, že jste poskytli souhlas s   účastí na průzkumu.

-   Souhlas   můžete kdykoliv odvolat tím, že nás kontaktujete.   Pokud souhlas odvoláte, předchozí použití vašich osobních údajů z naší strany   nadále zůstane oprávněné.

 

Oprávněný zájem:

-   Vaše   osobní údaje můžeme podle potřeby zpracovávat pro účely oprávněného zájmu při   provádění průzkumů spokojenosti zákazníků. Naším zájmem může být například   shromažďování, zkoumání a interpretování informací o zákaznících, což nám   umožní najít nové příležitosti k vývoji a prodeji produktů a služeb, které   vyhovují preferencím a potřebám našich zákazníků.

-    Od   vás.

-    Od   třetích stran, se kterými spolupracujeme v oblasti zákaznických průzkumů,   mezi něž patří členové nebo společnost InSites Consulting.

-    V   mimořádných případech od jiných třetích stran.

Vaše osobní údaje budeme   uchovávat pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely uvedené v části „Proč tyto   osobní údaje shromažďujeme?“ To znamená, že vaše osobní údaje nebudeme   uchovávat po dobu delší než dvanáct měsíců.

 

V některých případech můžeme vaše   osobní údaje uchovávat déle, než je k obvyklému použití potřeba. K tomu může   dojít mimo jiné v případech, kdy jsme zákonně povinní vaše osobní údaje   uchovat déle, nebo je-li to nutné z důvodu existence právního nároku.

Když nás kontaktujete

-  Vaše jméno.

-  Vaše e-mailová adresa.

-  Informace, které jste poskytli prostřednictvím své   otázky nebo zprávy.

-  Informace, které jste poskytli prostřednictvím chatu   zákaznické podpory aliance SkyTeam.

-  Další informace, které jste poskytli.

-  Abychom mohli zodpovědět vaše otázky nebo reagovat na   vaše zprávy.

-  Abychom vám mohli poskytovat zákaznické služby.

-  Abychom splnili právní závazky, nařízení soudu, nebo   abychom uplatnili či hájili právní nárok.   

-  Oprávněný zájem. Pokud jste nás kontaktovali, máme   oprávněný zájem na zpracování vašich osobních údajů. To může platit v   případě, že jste se s námi spojili pomocí kontaktního formuláře přes chat   zákaznické podpory aliance SkyTeam.

-     Od   vás.

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu   nezbytně nutnou pro účely uvedené v části „Proč tyto osobní údaje   shromažďujeme?“ To znamená, že vaše osobní údaje nebudeme uchovávat déle než   dva roky po ukončení obchodního vztahu.

 

V některých případech můžeme vaše   osobní údaje uchovávat déle, než je k obvyklému použití potřeba. K tomu může   dojít mimo jiné v případech, kdy jsme zákonně povinní vaše osobní údaje   uchovat déle, nebo je-li to nutné z důvodu existence právního nároku.

Pokud jste naším obchodním kontaktem

-  Kontaktní údaje kontaktní osoby jako je jméno, adresa,   telefonní číslo a e-mailová adresa.

-  Informace o platbě.

-  Další informace, které jste poskytli.

-  Abychom mohli vypracovávat, ověřovat a spravovat   smlouvy a účastnit se vyjednávání.

-  Abychom mohli provádět správu úvěrů a dlužníků.

-  Abychom si mohli vést obchodní kontakty.

-  Abychom splnili právní závazky, nařízení soudu, nebo   abychom uplatnili či hájili právní nárok.   

-  Plnění   smlouvy, kterou s vámi máme uzavřenou. V některých případech vaše osobní   údaje potřebujeme, abychom mohli plnit smlouvu, kterou s vámi máme uzavřenou.   Pokud nám odmítnete poskytnout informace, které jsou pro plnění smlouvy   nutné, nemusíme být schopní v plném rozsahu dodržet ujednání smlouvy v   závislosti na tom, o který typ smlouvy jde.
 
 

-  Právní závazky. V případě potřeby zpracováváme vaše osobní údaje, abychom dostáli některému ze svých právních závazků. V některých případech máme ze zákona povinnost shromažďovat vaše osobní údaje a poskytnout je orgánům veřejné moci nebo vládním organizacím za účelem administrativních formalit, které jsou nezbytné pro imigrační kontrolu, celní správu, ochranu proti podvodům a zajištění bezpečnosti na palubě. Pokud nám odmítnete poskytnout informace, které jsou pro splnění tohoto právního závazku nutné, nemusíme být schopní vám poskytnout všechny požadované služby.
 
 

-  Oprávněný   zájem. Vaše osobní údaje můžeme podle potřeby zpracovávat pro účely našeho   oprávněného zájmu při provádění marketingových aktivit. Naším obchodním   zájmem může být například shromažďování, zkoumání a interpretování informací   o zákaznících, což nám umožní najít nové příležitosti k vývoji a prodeji   produktů a služeb, které vyhovují preferencím a potřebám našich zákazníků.

-  V   některých případech máme oprávněný zájem na tom, abychom vás mohli   kontaktovat.  To platí například v   případě, že jste nás prostřednictvím kontaktního formuláře požádali, abychom   se s vámi spojili. Náš oprávněný zájem dále může zahrnovat zpracovávání   vašich osobních údajů pro marketingové účely. To může platit v případě, kdy   aliance SkyTeam získala vaši e-mailovou adresu v rámci prodeje svých produktů   nebo služeb a používá ji za účelem přímého marketingu podobných produktů nebo   služeb. Za těchto okolností máme oprávněný obchodní zájem na tom, abychom vás   kontaktovali.

-     Od   vás.

-     Od   třetích stran, které nás na vás odkázaly.

-     Z   internetu (včetně sociálních médií) v míře povolené obecně závaznými právními   předpisy.

-     V   mimořádných případech od jiných třetích stran.

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu   nezbytně nutnou pro účely uvedené v části „Proč tyto osobní údaje   shromažďujeme?“ To znamená, že vaše osobní údaje nebudeme uchovávat déle než   dva roky po ukončení obchodního vztahu.

 

V některých případech můžeme vaše   osobní údaje uchovávat déle, než je k obvyklému použití potřeba. K tomu může   dojít mimo jiné v případech, kdy jsme zákonně povinní vaše osobní údaje   uchovat déle, nebo je-li to nutné z důvodu existence právního nároku.

Vaše osobní údaje budou sdíleny s osobami pracujícími pro alianci SkyTeam nebo jejím jménem, které budou tyto údaje shromažďovat a zpracovávat, a to v rozsahu nebytně nutném pro výše uvedené účely.

Vaše osobní údaje můžeme dále poskytnout členům aliance, kteří budou vykonávat funkci správce osobních údajů. Aliance SkyTeam nemá žádnou kontrolu nad zásadami pro ochranu osobních údajů, kterými se členové aliance řídí. Více informací o způsobu zpracování vašich osobních údajů členy aliance naleznete v jejich Prohlášení o ochraně osobních údajů. Seznam členů aliance najdete zde

Můžeme spolupracovat s jinými obchodními partnery, jako jsou cestovní agentury, partnerské letecké společnosti nebo jiné společnosti, které poskytují cestovní služby. Dále můžeme spolupracovat s centrem WTC Amsterdam nebo správou letiště Schiphol. Pro tento účel můžeme vaše osobní údaje poskytnout těmto partnerům, kteří se tak stanou správci osobních údajů. Aliance SkyTeam nemá žádnou kontrolu nad zásadami pro ochranu osobních údajů, kterými se její partneři řídí. Více informací o způsobu zpracování vašich osobních údajů členy aliance naleznete v jejich Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Abychom mohli poskytovat vlastní služby, využíváme také externích poskytovatelů služeb, jako jsou poskytovatelé IT služeb a sociálních sítí, marketingové agentury, společnosti vydávající kreditní karty a společnosti poskytující systémy detekce podvodů. Vaše osobní údaje tedy budou zpracovávány také externími poskytovateli služeb. Když využíváme služeb stran, které naším jménem zpracovávají vaše osobní údaje a vykonávají tedy funkci zpracovatelů údajů, máme s těmito stranami uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů odpovídající příslušným předpisům o ochraně osobních údajů.

V průběhu zpracovávání mohou být vaše osobní údaje předány do třetích zemí, které neposkytují stejnou úroveň ochrany osobních údajů jako země v rámci EHP. Toto může platit, pokud vaše osobní údaje poskytneme členským leteckým společnostem nebo vybraným třetím stranám, s nimiž máme uzavřenou dohodu o partnerství.

Pokud daný stát mimo EHP nezajišťuje dostatečnou úroveň ochrany osobních údajů v souladu s příslušnými předpisy o ochraně osobních údajů, mezi něž patří i standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí, přijala aliance SkyTeam v příslušných případech ochranná opatření pro předávání osobních údajů. Kromě toho může být předání osobních údajů nezbytné pro podpis smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli. Vaše osobní údaje proto mohou být předány i bez rozhodnutí o odpovídající ochraně nebo vhodných ochranných opatření. Pokud si přejete obdržet více informací o opatřeních, která jsme přijali za účelem ochrany vašich osobních údajů, kontaktujte nás.

Klademe velký důraz na to, aby byly vaše osobní údaje vždy zabezpečené. Abychom předešli neoprávněnému přístupu nebo vyzrazení a zajistili ochranu informací, které shromažďujeme a zpracováváme, zavedli jsme vhodná fyzická, technická a organizační opatření.

Jakožto subjekt údajů máte určitá práva týkající se zpracovávání vašich osobních údajů. Máte právo:

  • Požádat o přístup k osobním údajům. Máte právo vědět, zda zpracováváme vaše osobní údaje, a případně požadovat zaslání jejich kopie.

  • Požádat o opravu osobních údajů. Pokud se domníváte, že jsou osobní údaje, které jsme o vás shromáždili, neúplné nebo nepřesné, máte právo požadovat jejich opravu. Pokud jsme vaše osobní údaje mezitím sdíleli s jinými stranami, budeme je o provedených opravách informovat, bude-li to možné.

  • Požádat o výmaz osobních údajů. Za určitých okolností máte právo požadovat výmaz nebo odstranění vašich osobních údajů. Pokud jsme vaše osobní údaje mezitím sdíleli s jinými stranami, budeme je o výmazu nebo odstranění údajů informovat, bude-li to možné. Vzhledem ke způsobu, jakým provozujeme některé služby, může trvat delší dobu, než budou vymazány i záložní kopie vašich údajů.

  • Požádat o omezení zpracovávání osobních údajů. V některých případech máte právo požadovat, abychom omezili nebo blokovali zpracovávání vašich osobních údajů, což znamená, že na určitou dobu pozastavíme jejich zpracovávání. Mezi okolnosti, které mohou vést ke vzniku tohoto práva, patří situace, kdy byla napadena správnost vašich osobních údajů, ale na ověření jejich (ne)správnosti potřebujeme více času. Toto právo nám nebrání v dalším uchovávání vašich osobních údajů. Než bude toto omezení zrušeno, budeme vás informovat. Pokud jsme vaše osobní údaje sdíleli s jinými stranami, budeme je o omezení informovat, bude-li to možné.

  • Požádat o uplatnění práva na přenositelnost osobních údajů. Za určitých okolností máte právo obdržet své poskytnuté osobní údaje ve strukturovaném, obecně používaném a strojově čitelném formátu. Tímto způsobem můžete své osobní údaje použít jinde nebo požadovat, abychom je předali třetí straně. Na požádání, a bude-li to technicky možné, předáme vaše osobní údaje přímo určenému správci osobních údajů.

  • Vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů. Pokud se při zpracovávání vašich osobních údajů opíráme o oprávněný zájem, máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje přestali zpracovávat. Výjimkou je případ, kdy prokážeme, že pro jejich zpracovávání existuje závažný právní základ.
    Proti využívání vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu, mezi něž patří profilování v rozsahu odpovídajícím účelům přímého marketingu, můžete kdykoliv a bezplatně vznést námitku. Pokud toto právo uplatníte, nebudeme již vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

  • Odvolat souhlas. Pokud je zpracovávání vašich osobních údajů právně podloženo vašim souhlasem, máte právo svůj souhlas odvolat. Předchozí použití vašich osobních údajů z naší strany nadále zůstane oprávněné. Pro další informací si přečtěte zásady používání souborů cookie na naší webové stránce nebo aplikaci. Najdete zde informace o tom, jakým způsobem můžete odvolat souhlas s používáním souborů cookie a podobných technologií, které používáme, když navštívíte naše webové stránky nebo použijete naši aplikaci.

  • Podat stížnost k orgánu dozoru. Pokud máte pochybnosti o způsobu, kterým zpracováváme vaše osobní údaje, máte právo podat stížnost k vašemu vnitrostátnímu orgánu dozoru.

Můžete nám zaslat žádost prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. Vaši žádost vyřídíme v souladu s příslušnými předpisy o ochraně osobních údajů.

 

 

V případě dotazů nás kontaktujte:

SkyTeam Airline Alliance Management Coöperatie U.A.
Schiphol Boulevard 367, Tower B, 8th floor
1118 BJ Schiphol
website@skyteam.com

Pověřenec pro ochranu osobních údajů