2011

2011

V lednu podepsala společnost Saudia, vlajkový dopravce společnosti Saúdská Arábie, dohodu o připojení k alianci SkyTeam v roce 2012. Tato letecká společnost se stane prvním členem aliance SkyTeam z oblasti Blízkého východu a síť aliance rozšíří o 35 nových destinací. Společnost Saudia obohatí síť aliance SkyTeam o destinace na Blízkém východě, k nimž cestující neměli se stávajícími členy aliance SkyTeam doposud přístup. Díky hlavním saudskoarabským dopravním uzlům, kterými jsou Rijád, Džidda a Dammam, mohou cestující využít spojení s novými destinacemi na Arabském poloostrově, indickém subkontinentu a v severní Africe, včetně 26 vnitrostátních destinací a mezinárodních letů do míst jako Alexandrie, Aden a Islámábád. Členové aliance SkyTeam získají přístup k novým potenciálním zákazníkům z této oblasti, neboť společnost Saudia nabízí přímé lety do Evropy, Asie, Afriky a USA. Zákazníci mohou využít letů zajišťovaných partnerskými společnostmi aliance SkyTeam prostřednictvím letových uzlů v Paříži, Římě, Nairobi a New Yorku. Společnost China Southern, která je partnerem aliance SkyTeam, nabízí také spojení do Asie z Džiddy.

V únoru podepsal libanonský vlajkový dopravce Middle East Airlines - Air Liban (MEA) dohodu o připojení k alianci SkyTeam v roce 2012. MEA se tak stane druhým členem aliance z oblasti Blízkého východu, která představuje pro alianci SkyTeam strategicky významný trh z hlediska růstu.

Aliance SkyTeam aktivně pracuje na posílení své pozice na Blízkém východě, který je jednou z hospodářsky nejvýznamnějších oblastí světa. Připojení společnosti MEA zajistí alianci SkyTeam lepší pozici nejen na Blízkém východě, ale také v západní Africe. Aliance SkyTeam zato poskytne společnosti MEA přístup do celosvětové sítě destinací. Zákazníci společnosti MEA se budou moci spojit s celým světem prostřednictvím dopravních uzlů aliance SkyTeam v Evropě, Africe, Asii a Americe.

V dubnu společnost SkyTeam jmenovala Michaela Wisbruna jako svého nového Generálního ředitele s platností od 1. června. Jak vedoucí týmu vedení se sídlem v centrální kanceláři v Amsterodamu je Michael Wisbrun odpovědný za realizaci budoucího strategického plánu stanoveného správní radou SkyTeamu.Mezi prioritami načrtnutými ve strategickém plánu jsou trvalé snahy o rozšíření sítě SkyTeamu a obohacení nabídky aliance o nové produkty a služby zaměřené na nové zákazníky.

Vedle jmenování Michaela Wisbruna společnost SkyTeam posílila svůj vedoucí tým jmenováním pana Su Liang jako zástupce generálního ředitele. Su Liang je vyšší úředník ze společnosti China Southern. Jeho široký přehled o tvořících se asijsko-pacifických trzích dále utvrdí rostoucí přítomnost SkyTeam v regionu a pomůže upevnit vedoucí postavení SkyTeamu v regionu velké Číny.

V červnu se společnost China Eastern oficiálně připojila k alianci SkyTeam. Přijetím této letecké společnosti se sídlem v Šanghaji aliance SkyTeam upevňuje svoji pozici vedoucí letecké aliance v regionu a nabízí o 10 % více denních odletů z do a z regionu Velké Číny. Společnost China Eastern je 14. leteckou společností, která se připojila k alianci, u které se očekává, že se do roku 2012 rozroste na 19 členů.

Společnost China Eastern bude zahrnuta ve všech globálních obchodech SkyTeamu nabízených klientům, bude poskytovat výhody firemním zákazníkům a nabízet zvýšené možnosti pro trh a obchod mezi tímto regionem a zbytkem světa.

V září členové aliance SkyTeam přivítali společnost China Airlines, hlavní dopravní společnost na Taiwanu, v alianci. Společnost China Airlines s ústředím v Taipei je největší letecká společnost na Taiwanu, který je domovem nejdynamičtějších ekonomik řízených technologiemi na světě, který rovněž nabízí bohaté turistické příležitosti a vzkvétající perspektivy leteckého průmyslu.

Rozšíření sítě SkyTeam do tohoto regionu přinese alianci značné výhody. Rozsáhlá síť tras společnosti China Airlines pokrývá Asii, Evropu, Severní Ameriku a Oceánii a pomůže zákazníkům přestupovat na lety partnerů SkyTeam na celém světě. Společnost China Airlines rovněž nabízí rozsáhlou přepravu před průliv, která spojuje Taiwan s řadou hlavních destinací v Číně. Taipei bude rovněž sloužit jako alternativní asijský hub se službami pro a z klíčových obchodních destinací v regionu.