Michael Wisbrun

Michael Wisbrun

Michael Wisbrun stojí v čele týmu vedení SkyTeamu a dohlíží na naplňování strategické vize správní rady pro budoucnost aliance. Pod jeho vedením se globální působnost SkyTeamu podstatně rozšířila a aliance získala nové členy z mnoha klíčových oblastí světové ekonomiky, v současnosti na odpovídajících pozicích ve Velké Číně, USA, Evropě a tichomořské Asii. Pan Wisbrun, který v leteckém oboru působí již 36 let, přešel ke SkyTeamu v roce 2011 ze společnosti KLM, kde zastával řadu vedoucích pozic, včetně pozice výkonného zástupce ředitele společnosti Air France KLM Cargo, a působil jako člen výkonného výboru skupiny AIR FRANCE KLM Group. Pan Wisbrun získal titul inženýra na delftské technologické univerzitě.