Andy Lui

Andy Lui

Andy Lui přichází do SkyTeamu od člena aliance, společnosti Delta, kde působil jako ředitel IT. Přináší s sebou do SkyTeamu 25 let zkušeností v oboru, jelikož dříve zastával různé pozice ve vyšším vedení IT v oblasti účetního výkaznictví, agenturního a firemního prodeje, financí, lidských zdrojů, technického provozu, PMO (projektového řízení) a nákladní dopravy.

Ve společnosti Delta vedl Andy tým více než 150 zkušených informatiků, kteří poskytovali podporu pro centrum pro provozní činnosti a zákazníky (Operations & Customer Centre, OCC) a Delta Connection. Pomáhal při integraci IT operací regionálních přepravců do vlastních IT systémů společnosti Delta. Výsledkem toho bylo bezproblémovější a plynulejší cestování zákazníků společnosti Delta. Tyto zkušenosti budou zásadní, jelikož se SkyTeam zaměřuje na svou vlastní digitální transformaci s cílem zvyšovat spokojenost zákazníků.