Mauro Oretti

Mauro Oretti

Mauro Oretti je zodpovědný za veškeré obchodní, marketingové a věrnostní aktivity včetně vývoje a podpory globálních firemních produktů a vytváření příjemných prožitků pro zákazníky SkyTeamu. Mauro pracuje u společnosti Alitalia od roku 1990 a naposledy zastával pozici ředitele aliančních a síťových služeb. Jeho profesionálním zaměřením je alianční a partnerské řízení, obchod, marketing, mezinárodní záležitosti a vytváření strategií. Mauro získal mezinárodní zkušenosti na Novém Zélandu, v Německu a v USA je spoluautorem díla Airline Choices for the Future (Možnosti letecké dopravy v budoucnosti) (Ashgate, 2007).