People & Planet

SkyTeam: zodpovědná aliance

Jsme si vědomi, že provoz na vysoké úrovni je spojen s povinnostmi a odpovědností. Z tohoto důvodu vydaly členské letecké společnosti aliance SkyTeam podnikové prohlášení o sociální odpovědnosti. V tomto prohlášení definujeme závazek SkyTeamu: chceme zajistit, aby vývoj naší aliance směřoval k vysoké výkonnosti nikoli pouze z podnikatelského hlediska, ale také z hlediska sociálního a ekologického hlediska.

Kliknutím zde si můžete stáhnout podnikové prohlášení o sociální odpovědnosti SkyTeamu.

Seznamte se s iniciativami členů SkyTeamu

Naši členové realizují pestré iniciativy pro udržitelný rozvoj. Seznamte se tím, co dělají jednotlivé letecké společnosti pro náš svět.