Důležité kroky aliance SkyTeam vedoucí k centralizované organizaci

Důležité kroky aliance SkyTeam vedoucí k centralizované organizaci

 

Hlavní řídící tým se zaměří na obchodní činnost aliance a výhody pro cestující

MOSKVA 26. června 2009 - SkyTeam dnes oznámil zásadní kroky k vytvoření nové centralizované organizace aliance. Od dubna 2009, kdy byl jmenován výkonný ředitel, vybral SkyTeam šest vedoucích pracovníků svých partnerských leteckých společností, kteří budou pracovat v hlavním řídícím týmu. Hlavním sídlem aliance bude Amsterdam. Prvořadým úkolem řídícího týmu je spolupráce na obchodní činnosti aliance, avšak jeho členové zároveň odpovídají i za rozšiřování stávajících výhod pro cestující a za vytváření nových.

„SkyTeam se narodil jako virtuální entita,“ řekl Marie-Joseph Malé, výkonný ředitel aliance SkyTeam. „Nicméně s rozvojem leteckého průmyslu a snahou aliance o celosvětový růst se přechod na strukturu s centrálním řízením stává jednoznačnou prioritou. Již jsme výrazně pokročili a nadále pilně pracujeme na tom, aby nová struktura byla plně funkční nejpozději ve čtvrtém čtvrtletí roku 2009.“

Hlavní řídící tým SkyTeam bude dohlížet na každodenní provoz aliance: na marketing, prodej, synergické efekty mezi jednotlivými letišti, transfer, nákladní dopravu, reklamu a péči o obchodní značku, provoz aliance, finance, komunikační aktivity a řízení aliance.

Seznamte se s hlavním řídícím týmem aliance SkyTeam

Z partnerských leteckých společností bylo vybráno šest vedoucích pracovníků, kteří se stanou součástí řídícího týmu SkyTeam. Tento různorodý mezinárodní a multikulturní tým bude úzce spolupracovat s panem Malé a ponese odpovědnost za strategicky klíčové oblasti.

  • Mauro Oretti ze společnosti Alitalia byl jmenován viceprezidentem pro prodej a marketing. Ve SkyTeam působil ve vedoucí funkci a byl rovněž viceprezidentem pro aliance společnosti Alitalia. Nabyl tak bohatých zkušeností v oblasti řízení aliance a vztahů s partnery. Ve své nové funkci bude odpovídat za rozvoj produktů a služeb aliance SkyTeam, které cestujícím přinášejí užitek.
  • Gordon Humpherys ze společnosti Delta Air Lines byl jmenován viceprezidentem pro letištní služby. Jakožto ředitel pro severoatlantické operace pro Northwest Airlines, dceřinou společnost Delta, se Humpherys zabýval letištními zákaznickými službami v Evropě a Indii. Do týmu přinese bohaté zkušenosti z oblasti provozu, spolupráce mezi leteckými společnostmi, řízení nákladů a řízení změny. Ujme se také spuštění programů sdílení letištních prostor na celém světě.
  • Ji-sung Hong ze společnosti Korean Air byl jmenován viceprezidentem pro provoz aliance. Předtím působil jako vedoucí pracovník ve SkyTeam a disponuje bohatými zkušenostmi v oblasti mezinárodních záležitostí, které zahrnují bilaterální aliance, letištní služby pro zákazníky, marketing a prodej. V týmu ponese odpovědnost za vztahy mezi stávajícími členy a za koordinaci požadavků na přijímání nových členů.
  • Min Zeng ze společnosti China Southern byla jmenována zástupkyní výkonného ředitele pro rozvoj členství. Paní Zeng má rozsáhlé zkušenosti v oblasti mezinárodních záležitostí, vztahů s vládami a jinými aliancemi. Výrazně se přičinila o to, že společnost China Southern se stala členem aliance. S řídícím výborem SkyTeam bude spolupracovat na rozvoji a zavádění strategických iniciativ.
  • Jean-Guy Lengline ze společnosti Air France byl jmenován viceprezidentem pro podporu a služby. Lengline má hluboké znalosti o různých oblastech leteckého provozu. Ve své nové funkci bude odpovídat za podporu činnosti zaměstnanců: za lidské zdroje, finance a informační technologie, rozvoj a zajišťování školení pro vedoucí pracovníky, kvalifikaci a podporu.
  • Fatima da Gloria de Sousa ze společnosti KLM Royal Dutch Airlines byla jmenována ředitelkou pro značku a komunikační aktivity. Gloria-de Sousa je aktivní členkou týmu aliance SkyTeam pro reklamu a jejím novým úkolem bude zajišťovat rozvoj značky SkyTeam pomocí marketingových a komunikačních nástrojů. V jejím poli působnosti bude také komunikace aliance se členskými leteckými společnostmi.

„Našim záměrem bylo vybrat tu nejvhodnější osobu pro každou z vedoucích pozic a jsme hrdí na to, že se nám podařilo vytvořit jedinečný mezinárodní a multikulturní tým,“ řekl Malé. „Je zjevné, že alianci SkyTeam mimořádně záleží na tom, aby se do týmu podařilo vnést odborné znalosti a zkušenosti partnerských leteckých společností tak, aby bylo možné pracovat na realizaci obchodních cílů celé aliance,“ dodal.

Nábor specialistů z řad aliance SkyTeam i mimo ni bude pokračovat, neboť SkyTeam hodlá vytvořit tým zahrnující přibližně 20 členů s různými odbornými znalostmi.

Nové hlavní sídlo aliance

SkyTeam si pro své hlavní sídlo zvolil Amsterdam. Kanceláře budou ve World Trade Center na letišti Schiphol.

Amsterdam nabízí sofistikované podnikatelské, právní a regulační prostředí, které zajistí alianciSkyTeam konkurenční výhody. Nizozemská metropole se nachází v časovém pásmu, které je strategicky výhodné pro světové partnery aliance SkyTeam. Kanceláře na amsterdamském letišti Schiphol jsou navíc snadno dostupné, protože se jedná o významný dopravní uzel.

„Přechod na strukturu s centrálním řízením podpoří celosvětový růst aliance dnes i v budoucnu,“ řekl Malé. „Velice nás těší, že dáme nový impuls inciativám aliance SkyTeam a že ve spolupráci všech 10 členů budeme kráčet k dalším úspěchům.“

O alianci SkyTeam

SkyTeam je globální aliance leteckých společností čítající deset členských společností (Aeroflot, Aeroméxico, Air France, Alitalia, China Southern, Continental Airlines, České aerolinie, Delta Air Lines, KLM Royal Dutch Airlines a Korean Air) a tři přidružené: Air Europa, Copa Airlines (Panama) a Kenya Airways. Svým 455 miliónům cestujících ročně nabízí SkyTeam celosvětový systém s více než 15 955 lety denně do 928 destinací ve 174 zemích.1 www.SkyTeam.com.

 

1 Údaje z června 2009