SkyTeam NewsFlash - únor 2009

SkyTeam NewsFlash - únor 2009

 

SkyTeam, globální aliance leteckých společností čítající jedenáct členů (Aeroflot, Aeroméxico, Air France, Alitalia, China Southern Airlines, Continental Airlines, České aerolinie, Delta Air Lines, KLM, Korean Air, a Northwest Airlines) a tři přidružené dopravce (Air Europa, Copa Airlines a Kenya Airways) vyniká kvalitou služeb, které svým zákazníkům poskytuje. Měsíčník SkyTeam NewsFlash poskytuje médiím klíčové informace a umožňuje jim nahlédnout do dění uvnitř aliance.

Získávání nových členů: Pohled zblízka

V roce 2009 a také v příštích letech hodlá aliance SkyTeam nadále rozšiřovat pole své působnosti. Získávání nových členů vnímá jako příležitost ke zdůraznění svých silných stránek, k nimž patří kvalitní služby, nekomplikované přípoje a rozsáhlá letová síť. Získávání nových členů ovšem bývá běh na dlouhou trať, a to kvůli požadavkům kladeným na kvalitu poskytovaných služeb včetně výhod, na které jsou již cestující u aliance SkyTeam zvyklí.

Aliance SkyTeam zahájila komplexní proces přijímání nových partnerů, který zajistí, že nový člen před dovršením svého stupu dodržuje požadavky na kvalitu služeb a bezpečnostní opatření. Nejenže to usnadní začlenění nového člena, ale pro zákazníky aliance SkyTeam to znamená, že budou moci začít využívat výhod, které rozšířené členství přináší, co nejdříve po vstupu nového člena do aliance.

V tomto čísle NewsFlash nabízí aliance SkyTeam pohled do zákulisí procesu přijímání nových členů. Zákazníci tak získávají možnost celý proces lépe pochopit.

První kroky

Při výběru potenciálních kandidátů SkyTeam nejprve zváží příležitosti k rozšíření letové sítě aliance a poté přistoupí k jednání s konkrétními dopravci působícími v cílové oblasti. Aliance SkyTeam registruje nabídky od jednotlivých dopravců, kteří mají zájem stát se její součástí, avšak strategicky vybírá ty kandidáty, kteří jsou schopni posílit její klíčové stránky a rozšířit její síť.

Aliance SkyTeam měla například v plánu rozšířit svou síť o oblast Číny a využít možností, které nabízí tamní rostoucí trh. SkyTeam si zvolil společnost China Southern Airlines jakožto největšího dopravce kontinentální Číny s hlavním sídlem v dopravním uzlu v Kantonu, jedné z nejzámožnějších čínských oblastí. Aliance SkyTeam zvážila dobré jméno společnosti China Southern a její vztahy se svými členy Air France, Delta Air Lines a Korean Air a rozhodla se, že China Southern je uchazečem se silným potenciálem.

Co se týče cílových trhů pro nábor nových členů, soustředí se SkyTeam na rozšíření své sítě o oblast jihovýchodní Asie, Indie a Brazílie a usiluje o navázání vztahů s klíčovými dopravci každé z těchto oblastí.

Cesta ke členství

Po počátečních jednáních může dopravce podepsat s aliancí SkyTeam memorandum o porozumění, které představuje první krok na cestě ke členství. Jedná se o předběžnou dohodu, na základě níž může uchazeč přejít k exkluzivním jednáním vedoucím k členství v alianci.

Jakmile se SkyTeam a dopravce rozhodnou učinit další kroky směřující ke členství, podepíše kandidát globální smlouvu o vstupu do aliance (GAAAA), na základě níž se stane oficiálním členem SkyTeam. GAAAA vytyčuje požadavky, které musí dopravce splnit, aby se mohl stát oficiálně uznaným členem.

SkyTeam určí tým, v jehož čele většinou stojí letecká společnost, s níž již dopravce uzavřel vzájemnou dohodu a která jej celým procesem provede. Všichni členové aliance SkyTeam navíc spolupracují v rámci tzv. podpůrného týmu, aby pomohli novému uchazeči na cestě za členstvím. Členové aliance SkyTeam například vyšlou do sídla uchazeče členy týmu, jejichž úkolem je pomoci uchazeči splnit všechny požadavky alianceSkyTeam. Díky včasnému začátku spolupráce mají zástupci dopravce v okamžiku, kdy se tato společnost stane oficiálním členem aliance, několikaměsíční zkušenosti se spoluprací s ostatními členskými společnostmi SkyTeam.

Požadavky k získání členství jsou zaměřeny jak na uspokojení potřeb cestujících, tak i na nabízené produkty, jako je vzájemné sdílení linek, věrnostní programy, či služby poskytované na letišti.

Jedním z důvodů, proč aliance předkládá tak velké množství požadavků na členství, je snaha zajistit zákazníkům aliance SkyTeam veškeré možné výhody. Tím, že požaduje po uchazečích a nových členech plnění tak přísných podmínek, SkyTeam zajišťuje, že ruku v ruce s růstem aliance půjde i rozvoj kvality.

Oficiální členství

Dopravce poté projde komplexním auditem zaměřeným na různé faktory bezpečnosti a kvality nabízených služeb, díky němuž má aliance SkyTeam možnost zjistit, zda byly splněny všechny stanovené podmínky. Na základě výsledků auditu pak správní rada aliance SkyTeam učiní konečné rozhodnutí o udělení členství. Díky široké a loajální mezinárodní klientele aliance SkyTeam mohou její noví členové těžit z dobrého jména značky a z její silné mezinárodní pozice. Zákazníci SkyTeam mají navíc přístup k široké globální síti aliance, do salónků SkyTeam a dále mají možnost získávat a využívat míle na všech letech se všemi dopravci aliance SkyTeam.

Rozšíření programu přidružených leteckých společností

Program přidruženého členství ve SkyTeam vznikl pro dopravce ze strategických oblastí, kteří mají zájem spojit se s aliancí SkyTeam a čerpat příslušné výhody. Proces náboru přidružených společností je velmi podobný náboru členských společností, co se týče výběru kandidátů, plnění požadavků a úkolů kladených na dopravce ještě před vstupem do aliance, ovšem s jedním zásadním rozdílem: přidružená společnost má během přestupu garanta, kterým je jedna z členských společností. Jakmile je přidružený dopravce oficiálně označen za součást aliance SkyTeam, jeho cestující mohou využívat stejných výhod, jaké jsou poskytovány cestujícím využívajícím služeb některé z 11 stávajících členských leteckých společností SkyTeam.

Rumunská letecká společnost TAROM je na dobré cestě připojit se koncem roku 2009 k alianci SkyTeam jako její přidružený člen. SkyTeam podepsal s touto rumunskou leteckou společností smlouvu o požadavcích na přidruženého člena aliance v květnu 2008. TAROM nyní se svým garantem, společností Air France, pracuje na propojení komerčních informačních systémech a věrnostních programů.

SkyTeam doufá, že se s Vámi již brzy bude moci podělit o novinky o přijímání nových členů.

Zprávy o Air France-KLM a Alitalia

K velké radosti členů SkyTeam dospěly společnosti Alitalia a Air France-KLM k dohodě o zahájení nového typu strategického členství. Důvodem je to, že společnosti Air France-KLM získaly menšinový podíl ve společnosti Alitalia. Od svého vstupu do aliance SkyTeam v roce 2001 je Alitalia jejím významným členem. Členové aliance se těší na spolupráci se společností Alitalia, která prošla omlazující kůrou a upevnila svoji pozici na domácím trhu díky získání Air One a která se bude snažit získat klíčovou roli na mezinárodním trhu, k níž jí dopomůže rozšířená spolupráce s Air France-KLM.