SkyTeam NewsFlash - červenec 2009

SkyTeam NewsFlash - červenec 2009

 

SkyTeam, globální aliance leteckých společností čítající deset členů (Aeroflot, Aeroméxico, Air France, Alitalia, China Southern Airlines, Continental Airlines, České aerolinie, Delta Air Lines, KLM Royal Dutch Airlines a Korean Air) a tři přidružené dopravce (Air Europa, Copa Airlines a Kenya Airways) vyniká kvalitou služeb, které svým zákazníkům poskytuje. Měsíčník SkyTeam NewsFlash poskytuje médiím klíčové informace a umožňuje jim nahlédnout do dění uvnitř aliance.

Téma: Udržitelnost SkyTeam

K prioritám leteckého průmyslu patří otázky životního prostředí a hledání konkrétních řešení, která by přispěla k aktivitám tohoto odvětví v ekologické sféře. Jedná se o dlouhodobý proces, avšak v poslední době byla zaznamána výrazná zlepšení. Podle IATA se například za posledních 10 let podařilo leteckým společnostem zvýšit využitelnost pohonných látek a snížit emise CO2 o téměř 20 procent. A díky výzvě G8, která všechna průmyslová odvětví nabádá ke snížování emisí, je nyní veškerá průmyslová činnost mající dopad na životní prostředí pod drobnohledem.

V tomto čísle NewsFlash Vám nabídneme pohled zblízka na to, jak se jednotlivým členským leteckým společnostem SkyTeam a celé alianci daří skloubit uspokojování stále rostoucí poptávky po celosvětové mobilitě s opatřeními, jež zajišťují co nejmenší dopad létání na životní prostředí.

Aliance SkyTeam a péče o životní prostředí

V červnu 2008 podepsal SkyTeam Prohlášení o sociální odpovědnosti, v němž se zavazuje k dodržení svých klíčových společenských úkolů, k nimž se řadí i odhodlání chránit životní prostředí. Prohlášení bylo navrženo a podepsáno všemi členskými leteckými společnostmi aliance a je postaveno na třech základních pilířích: na podpoře sociální odpovědnosti, na realizaci spravedlivé hospodářské prosperity a na ochraně životního prostředí.

Odrazovým můstkem pro vytyčení závazků celé aliance bylo prohlášení o sociální odpovědnosti společností Air France-KLM, zatímco verze pro SkyTeam byla vytvořena na základě spolupráce všech členských společností. Skupina kupříkladu nejprve prověřila, do jaké míry se jednotliví členové angažují v oblasti životního prostředí, sociální politiky a společenských problémů. Na základě získaných výsledků pak probíhaly rozsáhlé diskuze a debaty. V případě, že nebyla některá z otázek jednohlasně schválena, nebyla zahrnuta do Prohlášení.

Implementace prohlášení

Členské letecké společnosti SkyTeam vytvořily pracovní skupinu pro otázky udržitelnosti, která je garantem prohlášení i všech iniciativ aliance v ochraně životního prostředí. Skupina dohlíží na to, jak aliance dodržuje průmyslové standardy chránící životní prostředí, a rovněž se zabývá následujícími otázkami:

  • Analýza a snížení dopadu aliance na životní prostředí: Každá letecká společnost má své směrnice zajišťující provozní kontrolu veškerých činností s ohledem na životní prostředí - ať již ve vzduchu či na zemi v rámci údržby, vybavení kanceláří atd. Společnost Air France například požádala všechny své dodavatele, aby podepsali zvláštní prohlášení o sociální odpovědnosti pro oblast nákupu, a společnost Delta Air Lines zahájila s některými dodavateli spolupráci na recyklaci přímo na palubě. Prostřednictvím rozvoje a využití systémů řízení životního prostředí mohou letecké společnosti podrobně sledovat např. emise CO2 a na základě výsledků sledování stanovit cíle vedoucí k jejich snížení. Členové SkyTeam již dosáhli nemalých úspěchů právě v oblasti snižování dopadů na životního prostředí - například společnost China Southern Airlines spotřebovala v roce 2008 o 20,8 procent méně standardního uhlí a o 11 procent méně leteckého paliva ve srovnání s rokem 2005. Společnost Air France-KLM byla navíc časopisem Airline Business vyznamenána cenou Airline Strategy Award v kategorii Ochrana životního prostředí za vypracování a uskutečňování globálních strategií ochrany životního prostředí.

  • Řešení otázek životního prostředí při obnově letadlového parku: Členské letecké společnosti jsou si vědomy skutečnosti, že rozhodnutí učiněná v rámci obnovy letadlového parku mohou vést ke snižování hluku a emisí včetně skleníkových plynů, a nahrazují staré modely novými za účelem vyšší efektivnosti. Společnost Air France například nahradila typ B747-300 typem B777 a Korean Air objednala letouny B787 a A380, které umožňují efektivnější využití pohonných látek a jimiž hodlá nahradit stávající letadlový park. Společnost Aeroflot má v plánu nahradit do roku 2010 svých 26 letounů typu Tupolev Tu-154 letouny typu Airbus A320.

  • Zajistit povědomí o ekologických cílech a podpořit zaměstnanecké iniciativy: Někteří členové vyvořili intranetové stránky za účelem obeznámení zaměstnanců s problematikou, zatímco jiní činí aktivní kroky k začlenění zaměstanců do tohoto procesu. Jde o poskytování efektivních řešení (teleworking pro zaměstnance rezervačních kanceláří, minibusy a mikrobusy sponzorované společností) či nabádání zaměstnanců, aby nosili recyklovatelné materiály ze svých domácností do recyklačních center v zaměstnání. Členové aliance sdílejí společné vize prostřednictvím opatření jako je sponzorování akce Green Travel Summit 2009, kterou pořádá organizace NBTA v USA.

Pohled do budoucna

Členské letecké společnosti SkyTeam si podrží své vlastní iniciativy. Alianci jakožto celku slouží Prohlášení jako katalyzátor pro probíhající debaty. Skupina se například zabývá takovými společnými iniciativami, jako jsou recyklační a uhlíkové kompenzační programy, spolupráce při nákupu či sdílení pozemních zařízení zajišťujících dodávku elektřiny a alternativních pohonných hmot, spolupráce na energeticky úsporných řešeních pro vybavení letišť, jako jsou solární panely, a společné kroky pro zdravé životní prostředí, jako je dezinfekce letadel a kvalita vody.

Aliance SkyTeam v rámci svých iniciativ podporuje ekonomický rozvoj a spojování lidí a kultur, přičemž má na paměti potenciální dopad svých činností na životní prostředí a společnost. Na základě činnosti skupiny pro otázky udržitelnosti a prohlášení o sociální odpovědnosti bude SkyTeam spolu se svými partnerskými leteckými společnostmi i nadále rozvíjet svou činnost v oblasti péče o životní prostředí a hledat příležitosti k podpoře kvality životního prostředí a společenského rozvoje.

Nové informace o emblému SkyTeam

V dubnu představila aliance SkyTeam svůj nový emblém na letu 47 společnosti Delta Air Lines z mezinárodního letiště Hartsfield-Jackson v Atlantě na letiště Malpensa v Miláně.

Aliance SkyTeam s radostí oznamuje, že k červenci 2009 si pět následujících členských leteckých společností dalo umístit na alespoň jedno ze svých letadel emblém SkyTeamu:

  • Boeing 767-200 společnosti Aeroméxico, která v květnu 2009 rovněž představila svou novou kabinu pro business třídu;
  • Boeing 767 společnosti Alitalia byl uveden do služby v květnu 2009 na letech do Severní Ameriky;
  • ATR42 společnosti České aerolinie poprvé vzlétl 20. května a mířil do německého Mnichova;
  • Boeing 777-300ER společnosti Air France přistál na letišti Paříž-Charles de Gaulle 10. června, a stal se tak součástí letadlového parku společnosti;
  • Boeing 777-200ER společnosti China Southern Airlines byl poprvé představen během slavnostního odhalení 16. června.