Variation

Variation

 

Jakýkoli náklad, kamkoli na světě.

Variation je naše řešení pro neobvyklé zásilky, například nebezpečné zboží, zboží podléhající zkáze, nadměrné předměty či dokonce živá zvířata.

Nabízí technologické a logistické prostředky pro přepravu zboží, které je extrémně velké, hmotné nebo atypické.

Zkušená přeprava nebezpečného zboží v souladu s předpisy IATA.

Bezpečné převážení čerstvého zboží při stabilizované teplotě.

Převážení živých zvířat v souladu s IATA LAR v optimálních bezpečnostních, komfortních a hygienických podmínkách.

Převážení farmaceutických výrobků při stabilizované teplotě.

Spolehlivé převážení cenného a citlivého zboží v souladu s IATA TACT.

Specializované převážení všech typů vozidel, například automobilů a motocyklů.