Green Initiatives

SkyTeam Cargo Zelené iniciativy

Zaměření aliance SkyTeam Cargo na potřeby klientů, a v konečném důsledku také na zlepšování kvality poskytovaných služeb, s sebou přináší závazek ochrany životního prostředí. Všichni členové aliance již podnikli mnoho kroků k omezení negativního dopadu na životní prostředí a budou v tom i nadále pokračovat.

Konkrétní aktivitou směřující ke snížení emisí je modernizace letadlového parku. Všechny letecké společnosti dávají přednost letadlům nové generace produkujících nižší úroveň hluku a emisí do ovzduší. Obnova letadlového parku je základním klíčem k omezení hluku a co nejčistšímu provozu.

Air France-KLM například investuje do nejekologičtějších komerčních letadel, co byla kdy vyrobena. Nedávný přírůstek do její flotily - Boeing 777F – má o 18 % nižší spotřebu a emise CO2 než Boeing 747-400 a je to dopravní letoun s nejhospodárnějším provozem na světě. Stejný princip platí i pro nový Airbus A330, ale i Airbus A320 společnosti Alitalia. Na těchto letadlech, která vyhovují nejmodernějším mezinárodním standardům, se navíc skví zelené „ekologické“ logo společnosti. Jsou vybavena moderními technologiemi a vysoce úspornými motory, což má za následek opět snížení hladiny hluku a spotřeby paliva. Společnost Korean Air také dále vylepšuje svůj letadlový park, do něhož nedávno zařadila velmi hospodárná a „ekologická“ letadla B747-8F a B777F. Její letadlový park se brzy rozroste ještě o A380 (s o 40 % nižší maximální vzletovou hmotností než B747) a B787, první letoun pro přepravu pasažéru, který má v konstrukci trupu ve velké míře použita uhlíková vlákna místo tradičních kovů. Delta provozuje jeden z nejmladších letadlových parků na světě. V roce 2009 byla spotřeba paliva letadel této společnosti o 35 % nižší než tomu bylo v roce 2000. České aerolinie také nezapomínají na péči o životní prostředí a nedávno obnovily letadlový park, přičemž staré typy letadel nahradily novými, které vyhovují mezinárodním normám o nižší hladině hluku. Společnost China Southern Airlines rovněž plní iniciativu ekologického létání aktivním inovováním svého leteckého parku, optimalizováním letových cest a snižováním emisí skleníkových plynů. Společnost China Southern se zbavila více než 20 starých letounů MD 82 s vysokou spotřebou a zakoupila vysoce úsporné letouny, například Airbus A320 a Boeing 737-800. 

Všichni členové aliance SkyTeam Cargo se věnují aktivitám a projektům na zemi i ve vzduchu, které jsou zaměřeny na ochranu životního prostředí. Patří k nim mimo jiné:

  • Úspora vody a ochrana vodních zdrojů – tato oblast se týká zejména letadel a údržby motorů
  • Úspora energie díky instalaci solárních panelů (tj. společnost Delta se spojila s Port of Portland a jejím klientem Nike a společně je nainstalovali na obchodě Nike na letišti v Portlandu) nebo úspora energie díky modernizaci elektronických zařízení a vypínání elektroniky v době, kdy není používána
  • Ochrana ovzduší díky minimalizaci emisí do atmosféry během aktivit probíhajících v technických zónách a na letištích (pojíždění/volnoběh) nebo díky instalaci tzv. wingletů neboli nástaveb pevných křídel letadel (např. celá flotila B737 společnosti Aeromexico a mnoho letadel 737, 757 a 767 společnosti Delta), což v důsledku výrazně sníží emise CO. Delta nasadila do provozu více než 1 200 elektrických vozidel pro pozemní služby (pochopitelně s nulovými emisemi), aby snížila znečistění ovzduší, ale i uhlíkovou stopu. China Southern vypracovala vlastní analýzu výkonu při vzletu v reálném čase (první svého druhu v Číně), kterou začala používat v některých ze svých letadel Boeing 777-200 a Boeing 737-800.
  • Používání recyklovaných materiálů, jako například dřeva, plastů a uhlíkových vláken (baterie pro kontejnery Envirotainer se také používají opakovaně, je-li to možné)
  • Účast na programu IATA e-Freight – letecká nákladní doprava bez papírové dokumentace – který vede k redukci odpadů a snižování emisí CO2
  • Iniciativy vedoucí ke snižování hmotnosti letadel, jako například používání kontejnerů z ultralehkých kevlarových vláken a jiných lehkých vláken, což vede ke snížení hmotnosti a spotřeby kerosinu a v důsledku toho ke snížení emisí CO2. China Southern navíc odstranila lak z některých letounů B737CL, B757, B777 a série A320, což mělo za následek snížení jejich hmotnosti, ale i redukci tření, a tedy snížení spotřeby paliva a počtu elektrostatických výbojů.
  • Výzkum a vývoj „alternativních paliv“ s mírnějším dopadem na životní prostředí

Konkrétním příkladem „zeleného“ přístupu je možnost kompenzace CO2, kterou nabízí zákazníkům společnost Air France-KLM Cargo. Umožňuje odesilatelům a spedičním firmám získat podrobný přehled o emisích CO2 spojených s jejich zásilkami a dává jim možnost kompenzovat tyto emise. Příspěvek na kompenzaci je plně investován do projektů rozvoje větrné, vodní a solární energie s certifikátem Gold Standard, což je zárukou nejlepších projektů na „uhlíkovém“ trhu, které jsou auditované externími společnostmi.
Již jedenáctý rok v řadě získala společnost Air France-KLM v roce 2015 první místo v kategorii leteckých společností 2015 podle indexu udržitelnosti Dow Jones (DJSI)*. Jedná se o hlavní mezinárodní index hodnotící společnosti podle jejich firemní společenské odpovědnosti. Skupina si již sedmým rokem rovněž drží první místo v širším dopravním oboru, který zahrnuje vzdušnou, železniční, námořní a silniční dopravu a také provoz letišť. Společnost Air France-KLM je jednou z 24 nejodpovědnějších skupin na světě v různých oborech činnosti.
Společnost Aerolineas Argentinas a argentinská komora pro biopaliva Carbio se od roku 2010 společně podílejí na vývoji leteckého biopaliva. Hlavními důvody pro využívání leteckého biopaliva je snižování emisí skleníkových plynů a také získání obnovitelného a udržitelného zdroje paliva.

Všichni členové musejí navíc u svých zaměstnanců budovat povědomí o těchto tématech, a to tak, že budou trvale propagovat ohleduplný přístup k životnímu prostředí a jeho ochranu. Příkladem může být několik iniciativ, například propagace dojíždění do práce hromadnou dopravou nebo přístup společnosti Delta založený na dobrovolné motivaci zaměstnanců, aby mysleli na životní prostředí nejen v práci, ale i v soukromém životě. China Southern vybudovala systém řízení spotřeby nafty a podporuje zaměstnance, aby aktivně využívali různé komunikační platformy pro předávání tipů na úsporu nafty, a to včetně interní stránky věnované tomuto projektu, platformy SMS a seminářů. Úsilí společnosti China Airlines jde nad rámec snižování spotřeby paliva letadel. V roce 2012 navázala společnost China Airlines spolupráci s tchaj-wanským institutem ITRI (Industrial Technology Research Institute) a požádala je o provedení studie pro posouzení možnosti využívání elektromobilů na letišti. Provozní data budou využita pro budoucí zavedení elektromobilů do letištního provozu.

Všichni členové aliance SkyTeam Cargo mají zájem o záležitosti týkající se životního prostředí a průběžně se snaží zavádět a zlepšovat strategie a systémy zaměřené na ochranu životního prostředí. Záměrem těchto strategií a systémů je dosáhnout stálého snížení přímých i nepřímých dopadů na naši planetu, které způsobují činnosti spojené s leteckou dopravou. Společnost China Airlines například v roce 2012 zahájila zavádění systému environmentálního managementu ISO 14001 pro synchronizaci vlastního modelu environmentální ochrany s mezinárodními standardy. Společnost Aeromexico uzavřela s nezávislou obchodní platformou MEXICO2 smlouvu o nákupu emisních povolenek pro státní projekty certifikované podle mezinárodních standardů. Platforma MEXICO2 usnadňuje nákup a prodej emisních povolenek a podporuje kompenzování emisí. To zaručuje transparentnost transakcí na dobrovolném trhu s emisemi. Tato smlouva s platformou MEXICO2 znamená, že společnost Aeromexico přijala zásady sdružení IATA (International Aviation Transport Association) pro kompenzování uhlíkových emisí na základě závazku přijatého v roce 2005 o udržení stavu emisí do roku 2020 a 50% snížení do roku 2050 v porovnání se stavem v roce 2005. Společnost China Cargo využívá místo papírových palubních příruček elektronické zařízení typu EFB (Electronic Flight Bag) ke snížení hmotnosti letadel B777F. V systému řízení letu společnosti China Cargo se rovněž optimalizují výkonové moduly systému, takže palubní příručky již nemusí obsahovat další tabulky s charakteristikami letišť pro náhradní přistání. Tím se rovněž snižuje hmotnost letadla. Pokud bude mít náklad dostatečně nízkou hmotnost nebo pokud bude vzletová dráha dostatečně dlouhá, bude společnost China Cargo rovněž využívat start se sníženým tahem, aby snížila náklady na údržbu a spotřebu paliva.

Je důležité, že všechny členské aerolinky přijaly tuto výzvu za vlastní a napnuly síly stejným směrem. Tím dávají příklad celému odvětví letectví. Jejich přístup bude i do budoucna pro klienty zárukou služeb snoubících spolehlivost, bezpečnost i úctu k životnímu prostředí.