SkyTeam Cargo’s e-freight progress

Vývoj iniciativy e-Freight v rámci aliance SkyTeam Cargo

Členové aliance SkyTeam Cargo se snaží společně i individuálně podporovat a rozvíjet používání elektronických nákladních listů. Zde je přehled dosavadního vývoje z pohledu našich čtyř klíčových členů:

Korean Air (rozšíření e-AWB 19,40 %; 3. místo)

Seunggyoo Yooon, člen plánování IT nákladní přepravy:

„Naše výkonné vedení, které se intenzivně zajímá o vylepšování obchodního procesu prostřednictvím pokročilých technologií IT, intenzivně podporuje používání elektronických nákladních listů (e-AWB). Prosadilo, aby byla na projekt zjednodušení zpracování věnována dostatečná investice. Místní korejští nákladní přepravci se k tomu staví pozitivně a vstřícně, ačkoli musí překonávat jisté problémy. Místní spojení mezi leteckými společnostmi a nákladními přepravci bylo zjednodušeno prostřednictvím jedné státní brány, která využívá vylepšené způsoby výměny dat.“

KLM (rozšíření e-AWB 12,90 %; 5. místo)

Lars Wever, projektový manažer, e-Freigth, KLM Cargo:

„Hlavním důvodem našeho úspěchu v rozšiřování elektronických nákladových listů (e-AWB) je naše tzv. jednotné zpracování. Nákladní dopravci vědí, že veškerý jejich náklad k nám může dopraven bez leteckého nákladního listu, který případně vytiskneme v koncové destinaci. To je velká výhoda elektronických nákladových listů (e-AWB), která nám pomáhá nejvíce.“

Air France (rozšíření e-AWB 13,80 %; 8. místo)

Arie Korving, implementační úředník, e-Freight:

„Máme společnou AF/KL silniční mapu. K našim trhům přistupujeme dvěma způsoby. Nejdříve naši operační pracovníci a zajišťovatelé pozemní manipulace provedou operační kontroly pro zjednodušení postupu, aby bylo možné převážet náklady s použitím elektronických nákladových listů (e-AWB). Po zprovoznění zpracování elektronických nákladových listů (e-AWB) na stanici si promluvíme s našimi manažery na místních trzích a seznámíme je se seznamem zákazníků, kteří již podepsali multilaterální smlouvu IATA o používání elektronických nákladových listů (e-AWB), aby bylo možné proces co nejrychleji implementovat.“

Delta Cargo (rozšíření e-AWB 20,40 %; 9. místo)

Sharon Poindexter, výkonný manažer, e-obchodování:

„Úspěch společnosti Delta Cargo ve zvyšování počtu dodávek s elektronickými nákladovými listy (e-AWB) lze přisoudit vysoké odpovědnosti celé přepravní organizace od nejvyšších pozic. Eliminování papírování a růst našeho elektronického obchodování představují klíčový prvek obchodního plánu a zahrnují všechny oblasti divize od spokojenosti zákazníků po nástroje, které máme k dispozici pro naše pracovníky. Takže každý je motivován, aby pracoval na naplňování tohoto cíle. Naše plány jsou v rámci naší organizace transparentní a e-obchodování jsme zahrnuli do metriky sledování našeho celkového obchodního výkonu.“

Zdroj: Air Cargo News, 7. dubna 2014