Zásady ochrany soukromí

Tyto webové stránky jsou vlastnictvím společnosti SkyTeam Airline Alliance Management Coöperatie U.A. („SkyTeam“). Pro zajišťování našich služeb shromažďujeme některé vaše osobní údaje. Společnost SkyTeam je kontrolorem vašich osobních údajů ve smyslu holandského zákona o ochraně osobních údajů (Wet bescherming persoonsgegevens). Společnost SkyTeam ohlásila zpracovávání vašich osobních údajů holandskému úřadu na ochranu dat (College Bescherming Persoonsgegevens). Smyslem těchto Zásad ochrany osobních údajů je informovat vás o tam, jak společnost SkyTeam zpracovává vaše osobní údaje. Pravidelná změna těchto Zásady ochrany osobních údajů vyhrazena. Jakékoli změny budou zveřejněny na těchto webových stránkách, takže se pravidelně seznamte s nejaktuálnější verzí našich Zásad ochrany osobních údajů.

1 Jaké osobní údaje shromažďujeme? 

1.1 Když používáte tyto webové stránky, můžeme o vás shromažďovat různé osobní údaje. Tyto údaje můžete poskytovat sami, například při vaší registraci na našich webových stránkách, nebo když nám poskytujete vaše údaje v rámci průzkumu nebo soutěže nebo když nás kontaktujete. Rovněž mohou být automaticky shromažďovány údaje ohledně vašeho používání nebo webových stránek nebo používáním našich služeb.

1.2 Mezi osobní údaje, které o vás můžeme shromažďovat, patří: identifikující údaje, například vaše jméno, titul, pohlaví a datum narození, číslo vašeho pasu, národnost a země trvalého bydliště, kontaktní informace, například vaše adresa, číslo (mobilního) telefonu, e-mail adresa, číslo faxu a pageru, evidenční čísla, například číslo vašeho věrnostního programu, finanční údaje, například údaje o kreditní/debetní kartě, cestovní informace, například vaše cestovní kancelář, kontakt(y) pro případ nouze, upřednostňovaná sedadla, specifické zdravotní potřeby a stravovací požadavky, údaje, které jste nám poskytli o vašich zájmech a preferencích, demografické údaje, zkušenosti se službami společností SkyTeam a/nebo se službami členských leteckých společností SkyTeamu, a kontaktní preference, údaje o vaše zaměstnání, například vaše pracovní zařazení, zaměstnanec ne partner a smluvní údaje, a údaje o vaší účasti na akcích, veškerá korespondence s vámi, přihlášky, zrušení přihlášek a stížnosti, informace vytvořené používáním našich služeb, například online odbavení, použití automatů a samoobslužných zařízení na letišti, informace o vašich návštěvách našich webových stránek, například vaše adresa IP, poskytovatel Internetu, typ prohlížeče, operační systém, stránky navštívené na našem webovém serveru, datum a čas přístupu a odkazující webové stránky.

2 K jakým účelům shromažďujeme vaše osobní údaje? 

2.1 Vaše osobní údaje shromažďujeme především pro plnění našich služeb, například rezervací letenek, správy rezervací, věrnostních programů a služeb pro zákazníky a také pro platby za tyto služby. Vaše údaje rovněž používáme k zachování kontaktu s vámi a také pro účely přímého marketingu. Vaše údaje jsou dále používány k analyzování a optimalizaci našich webových stránek a pro zajištění vaší spojenosti se SkyTeamem online a dále také ke zvyšování kvality našich sužeb nebo služeb členských leteckých společností SkyTeamu. Pro účely takové analýzy může SkyTeam vaše údaje anonymizovat. Vaše osobní údaje mohou být vyžadovány pro naši vnitřní administrativu, účetní kontroly a plnění statutárních povinností.

2.2 Kromě výše uvedených účelů nebudou vaše osobní údaje používány k žádným jiným účelům. Z těchto důvodů můžeme poskytovat vaše údaje členským leteckým společnostem SkyTeamu nebo jiným poskytovatelům služeb. Tyto příjemci se mohou nacházet v zemích mimo Evropský hospodářský prostor. Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty žádné třetí straně, pokud nebudeme přesvědčeni, že je to nezbytně nutné: (a) pro splnění zákonných předpisů; nebo (b) pro plnění těchto Zásad ochrany osobních údajů.

3 Jak chráníme vaše osobní údaje?

3.1 SkyTeam využívá přiměřená bezpečnostní opatření pro ochranu vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, ztrátou, zničením, zveřejněním nebo zneužitím a pro udržování přesnosti a integrity vašich údajů. Tato opatření jsou pravidelně ověřována. Ačkoli se maximálně snažíme chránit vaše osobní údaje, nemůžeme zaručit jejich 100% bezpečnost. Z tohoto důvodu vám nemůžeme zajistit ani zaručit bezpečnost žádných údajů, které stahujete z nebo odesíláte na naše webové stránky.

4Jak dodržujeme zákon na ochranu osobních údajů dětí online?

SkyTeam vědomě neshromažďuje osobní identifikovatelné údaje od dětí mladších než 13 let. Pokud dítě mladší 13 let poskytne SkyTeamu osobní údaje bez souhlasu rodiče nebo opatrovníka, na základě e-mailové žádosti rodiče nebo opatrovníka takové údaje odstraníme a ukončíme zasílání jakýchkoli propagačních nabídek dítěti.

5 Jak uplatňovat vaše práva?

5.1 Máte-li jakýkoli dotaz ohledně zpracovávání vašich osobních údajů nebo chcete-li si prohlédnout, opravit, změnit nebo odstranit vaše osobní údaje, které zpracováváme, kontaktujte nás prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. Pokud jsou na vám zasílány zprávy, o které již nemáte zájem, můžete se odhlásit zasláním požadavku na odhlášení na stejnou e-mailovou adresu nebo pomocí odhlašovacího odkazu v příslušné zprávě. Máte-li osobní účet na našich webových stránkách, můžete aktualizovat vaše uživatelské údaje a preference v příslušné části profilu a preferencí vašeho účtu.

6 Soubory cookie

6.1 Naše Zásady používání souborů cookie obsahují informace o tom, jak společnost SkyTeam používá soubory cookie, značky a podobné technologie.

7 Odkazy na další webové stránky

7.1 Tyto webové stránky obsahují odkazy na další webové stránky. Upozorňujeme vás, že společnost SkyTeam nenese odpovědnost za obsah ani ochranu osobních údajů na těchto stránkách. Doporučujeme vám, abyste se seznámili se zásadami ochrany osobních údajů na všech webových stránkách, které navštívíte.

Kontakt

SkyTeam Airline Alliance Management Coöperatie U.A.

Schiphol Boulevard 367

WTC, Tower B, 8. poschodí

1118 BJ Schiphol

Nizozemsko

 

e-mail: website@skyteam.com

Verze: červen 2014