Download Timetables

Vyhledávejte v našich letových řádech

Podle letových řádů SkyTeamu lze pohodlně sledovat kdy a kam létají naše členské letecké společnosti. Stačí jednou nebo dvakrát klepnout a uložit si celosvětový řád přímých letů SkyTeamu jako podklad pro naplánování itineráře cesty. A protože svět je obrovský, rozdělili jsme jej na regiony, abyste mohli snadněji vyhledat a vytisknout požadovaný letový řád.

Celosvětový letový řád

Ke stažení zde (Stažení tohoto velkého souboru může chvíli trvat)

Do Afriky

z Asie/Pacifiku
z Evropy
ze Severní Ameriky

Do Asie/Pacifiku

z Afriky 
z Evropy
ze Severní Ameriky

Do Evropy

z Afriky 
z Asie/Pacifiku
ze Severní Ameriky
Letový řád Jižní Amerika > Evropa z Jižní Ameriky

Do Severní Ameriky

z Afriky
z Asie/Pacifiku
z Evropy
z Jižní Ameriky

Do Jižní Ameriky

z Evropy
ze Severní Ameriky