Pravidla a referenční příručka

Destinace 

1 062 destinací ve 177 zemích

Carriers

AF, AM, AR, AZ, CI, CZ, DL, GA, FM, KQ, KE, 
KL, MF, ME, MU, OK, RO, SU, SV, UX, VN

Sdílení míst s jinými přepravci, než s přepravci SkyTeamu, není dovoleno

Trasy

Cesta musí začínat a končit ve stejné zemi.

Cesta musí zahrnovat alespoň (ale nikoli více, než):
- jeden transatlantický let
- jeden transpacifický let
- jeden let mezi oblastí 2 a oblastí 3.

Nabídka jízdného

4 úrovně jízdného pro max. vzdálenost až:

26 000 mil (základ jízdného: RTWSKY 4)*
29 000 mil (základ jízdného: RTWSKY 3)
33 000 mil (základ jízdného: RTWSKY 2)
38 000 mil (základ jízdného: RTWSKY 1)

Vzdálenost cesty po souši či po vodě bude zahrnuta do kalkulace maximální povolené vzdálenosti.

Počet segmentů

4 až 16 kupónů pro RTWSKY4

3 až 16 kupónů pro RTWSKY3, RTWSKY2 a RTWSKY1

Rezervace / prodej letenek

Rezervace všech letů je nezbytné provést před odletem.

7 dní pouze pro 1. mezikontinentální let. Letenka musí být vydána do 72 hodin od provedení rezervace a alespoň 7 dní před odletem (podle toho která podmínka bude splněna dříve).
D-7 pouze pro 1. mezikontinentální let. 

Min./max. délka pobytu

Od 10 dní po odletu prvního mezinárodního letu do 1 roku

* Výjimka: cest​y začínající v Japonsku a jihozápadním Pacifiku: 5 dní

Mezipřistání a přestupy

PŘESTUPY
Max. povoleno 15

MEZIPŘISTÁNÍ
Min. 2 povinná/max. povoleno 15 pro RTWSKY3, RTWSKY2 a RTWSKY1
Min. 3 povinné/max. povoleno 5 pro RTWSKY4

V každé světové oblasti (vyjma oblasti, ve které cesta začíná) je vyžadováno alespoň 1 mezipřistání

Maximální počet mezipřistání: 3 ve Skandinávii, 5 v Evropě, 3 v jiné zemi

Ve stejném městě jsou povoleny 2 přestupy, ale v každém městě je povoleno pouze jedno mezipřistání

Doprava po souši nebo po vodě se počítá jako 1 mezipřistání

Letové třídy

Economy, Business & První

Pasová kompatibilita

V kombinaci s pasem Go Round the World Pass mohou být vydány všechny ostatní pasy SkyTeam Go Pass 

Děti

Miminko (bez sedadla): 10 % jízdného
Miminko (se sedadlem): 75 % jízdného
Dítě 2 - 11 let (s doprovodem): 75 % jízdného
Nezletilý bez doprovodu: nedovoleno

Změny

USD 125 když se cestující nedostaví/za nové vydání

  • Zahrnuje změny prvního sektoru (z bodu odletu)
  • Zahrnuje přesměrování (plus rozdíl jízdného na základě přepočítání mil a/nebo počtu mezipřistání)

USD 150 za storno/vrácení jízdného

USD 0 za změny data/času/čísla letu (v jiném než prvním sektoru) (mohou být účtovány místní poplatky za služby)

Tolerance zavazadel

Economy 1 ks (max. 23 kg/kus)
Business 2 ks  (max. 23 kg/kus)
První 3 ks (každý max. 23 kg)