Green Initiatives

SkyTeam Cargo Groene initiatieven

SkyTeam Cargo zet zich niet alleen in voor de behoeften van haar klanten en de kwaliteit van haar dienstverlening, maar voelt zich ook betrokken bij de bescherming van het milieu. De Member airlines hebben al veel stappen genomen om de nadelige effecten van vliegverkeer op het milieu te verminderen, en ook in de toekomst zullen zij hiermee doorgaan.

Een concrete activiteit die is gericht op het terugdringen van de CO2-uitstoot is modernisering van de vloot. De Member airlines van SkyTeam Cargo kiezen in toenemende mate voor New Generation-toestellen die minder geluid en minder CO2-uitstoot produceren. Vernieuwing van de vloot vormt zo de sleutel tot geluidsreductie en zo ‘schoon’ mogelijke vluchten.

Air France KLM investeert momenteel bijvoorbeeld in de meest milieuvriendelijke commerciële vliegtuigen ooit. De recentelijk aangeschafte Boeing 777F, waarvan het verbruik en de CO2-uitstoot 18% lager is dan van de Boeing 747-400, is een van de meest brandstofzuinige vrachttoestel ter wereld. Hetzelfde geldt voor de nieuwe Airbus A330 en A320 van Alitalia. Dit toestel met het groene milieuvriendelijke bedrijfslogo voldoet aan de meest geavanceerde internationale standaarden. Deze toestellen zijn uitgerust met de allernieuwste technologie en de efficiënste motoren die minder geluid produceren en minder brandstof verbruiken. Korean Air zet de uitbreiding van haar vloot vrachttoestellen voort met de introductie van de B747-8F en het zeer efficiënte, milieuvriendelijke toestel B777F. De vloot bestaat verder uit een A380, met een maximaal opstijggewicht dat 40% hoger is dan van de B747, en de B787, het eerste verkeersvliegtuig waarin meer composietmaterialen, zoals lichte koolstofvezel, voor de romp worden gebruikt. Delta beschikt over de een van de jongste vloten ter wereld. In 2009 verbruikte de Delta-vloot gemiddeld 35% minder brandstof dan in 2000. Czech Airlines is ook betrokken bij het milieu en heeft de afgelopen jaren verouderde toesteltypen vervangen door nieuwe toestellen die voldoen aan internationale normen voor een laag geluidsniveau. Ook China Southern Airlinesheeft haar steentje bijgedragen aan een 'groenere' luchtvaart, door milieuvriendelijke alternatieven verder te ontwikkelen, haar vloot te vernieuwen, vliegroutes te optimaliseren en de CO2-uitstoot te reduceren. De maatschappij heeft meer dan 20 verouderde MD 82-toestellen met een hoog brandstofverbruik vervangen door ultra-efficiënte toestellen als de Airbus A320 en de Boeing 737-800.

Alle SkyTeam Cargo Member airlines houden zich actief bezig met uiteenlopende initiatieven en projecten op de grond en in de lucht om het milieu te beschermen. Tot deze initatieven behoren:

  • Waterbesparing en -bescherming – met name bij het onderhoud van toestellen en motoren
  • Energiebesparing door de installatie van zonnepanelen (Delta werkte bijvoorbeeld samen met de Port of Portland en haar klant Nike om de winkel van Nike op Portland Airport met behulp van zonne-energie van stroom te voorzien) of energiebesparing door het gebruik van energiezuinige elektronica of door apparatuur uit te zetten wanneer deze niet wordt gebruikt
  • Luchtbescherming door terugdringing van de atmosferische uitstoot als gevolg van activiteiten op technische gebieden en op luchthavens (taxiën/stationair lopen) of door het installeren van winglets op toestellen (zoals bij de gehele B737-vloot van Aeromexico en bij een groot aantal 737-, 757- en 767-toestellen van Delta), waarmee de CO2-uitstoot aanzienlijk wordt gereduceerd. Delta maakt bij haar gronddiensten gebruik van ruim 1200 elektrische voertuigen met 100% schone uitlaatgassen die minder vervuilend zijn en daarmee het milieu minder belasten. China Southern heeft eigenhandig een realtime analyse van de opstijgprestaties ontwikkeld. Deze analyse is uniek voor China en is reeds toegepast op enkele 777-200- en Boeing 737-800-toestellen
  • Hergebruik van materialen als hout, plastic en koolstofvezel (accu’s voor EnvirotainersTM worden ook zoveel mogelijk hergebruikt)
  • Deelname aan het e-Freight-programma van IATA: papierloos vervoer van luchtvracht waarmee de hoeveelheid afval en de CO2-uitstoot worden verlaagd
  • Iniatieven om het gewicht van toestellen te verlagen, zoals het gebruik van ultralichte Kevlar-containers en andere lichte vezelmaterialen die zorgen voor lichtere toestellen, een lager kerosineverbruik tijdens de vlucht en minder CO2-uitstoot. Daarnaast heeft China Southern alle vliegtuiglak van enkele toestellen uit de B737CL-, B757-, B777- en A320-serie gestript. Dit maakt het toestel niet alleen lichter, maar ook minder gevoelig voor wrijving, waardoor de uitstoot en het brandstofverbruik van het toestel dalen
  • Onderzoek naar en ontwikkeling van alternatieve brandstoffen die minder belastend zijn voor het milieu

Een concreet voorbeeld van deze groene aanpak is de CO2-compensatie die Air France-KLM Cargo haar klanten aanbiedt. Met deze service krijgen zowel expediteurs als shippers gedetailleerd inzicht in de CO2-uitstoot van hun zendingen en de mogelijkheid om deze uitstoot te compenseren. Deze compensatie komt volledig ten goede aan projecten die wind-, water- of zonne-energie met een Gold Standard-certifcaat opwekken. Zo weten klanten zeker dat zij bijdragen aan hoogwaardige projecten die door externe partijen worden gecontroleerd.
Voor de 11e keer op rij bezet Air France-KLM in 2015 de positie van meest duurzame luchtvaartmaatschappij op de Dow Jones Sustainability Index (DJSI)*, de belangrijkste internationale index die prestaties van ondernemingen op het gebied van duurzame ontwikkeling weergeeft. Daarnaast is Air France-KLM voor het zevende achtereenvolgende jaar uitgeroepen tot ‘Industry Group Leader’ in de overkoepelende sector ‘Transportation’, waaronder zowel lucht-, spoor-, zee- en wegtransport als luchthavenactiviteiten vallen. Air France-KLM is een van de 24 meest maatschappelijk verantwoorde groepen ter wereld; allen koplopers in hun eigen activiteitensector.
Samen met CARBIO (Cámara Argentina de Biodiesel) is Aerolineas Argentinas sinds 2010 betrokken bij de ontwikkeling van biobrandstof voor de luchtvaart. Het gebruik van biobrandstof heeft tot doel broeikasgassen terug te dringen en een hernieuwbare en duurzame brandstofbron te ontwikkelen.

Daarnaast streven alle Member airlines ernaar hun personeel bewust te maken van deze onderwerpen door een voortdurende dialoog te voeren over de kwetsbaarheid van het milieu. Delta moedigt haar werknemers bijvoorbeeld aan zowel thuis als op het werk milieubewust te handelen. Zij doet dit aan de hand van meerdere initiatieven, zoals alternatieven voor schoner vervoer van en naar het werk en vrijwilligerprogramma’s. China Southern heeft een oliebeheersysteem gebouwd en werknemers aangemoedigd tips voor oliebesparing te delen via verschillende informatieplatformen, waaronder hun interne website voor oliebeheer, sms-berichten en seminars over oliebeheer. China Airlines beperkt zich niet tot het besparen van brandstof tijdens vluchten alleen. In 2012 verrichtte China Airlines samen met Taiwans Industrial Technology Research Institute een haalbaarheidsonderzoek naar het gebruik van elektrische voertuigen op luchthavens. De operationele gegevens worden gebruikt om in de toekomst elektrische voertuigen in te zetten voor werkzaamheden op luchthavens. 

Alle SkyTeam Cargo Member airlines zetten zich in voor een schoner milieu en streven naar een continue implementatie en verbetering van hun beleid en systemen voor milieubeheer. Dit beleid en deze systemen zijn gericht op een permanente reductie van zowel het directe als het indirecte nadelige effect dat vervoer door de lucht op onze planeet heeft. In 2012 begon China Airlines bijvoorbeeld met de invoering van het ISO 14001 Environmental Management System om haar milieubeschermingsplan op één lijn te brengen met de internationale normen. Aeromexico heeft een overeenkomst getekend met het onafhankelijke platform voor de handel in CO2-rechten, genaamd MEXICO2, voor de aankoop van gecertificeerde emissiereducties (CER’s), ook wel koolstofkredieten genoemd, voor nationale projecten die volgens internationale normen worden gecertificeerd. MEXICO2 faciliteert de aan- en verkoop van CER’s en ondersteunt de compensatie van uitstoot, waarbij de transparantie van transacties binnen de vrijwillige koolstofmarkt wordt gegarandeerd. Deze overeenkomst met MEXICO2 houdt in dat Aeromexico de richtlijnen van de International Aviation Transport Association (IATA) heeft aangenomen om zo haar CO2-uitstoot te verlagen en aan de doelstelling van IATA te voldoen: het realiseren van CO2-neutrale groei tegen 2020 en het verminderen van de uitstoot met 50% tegen 2050 – ten opzichte van 2005. Om toestellen lichter te maken, heeft China Cargo de flight deck manuals aan boord van haar B777F-toestellen vervangen door Electronic Flight Bags (EFB’s). Daarnaast zijn de System Performance-modules in het besturingssysteem van China Cargo geoptimaliseerd, zodat er niet langer prestatiegrafieken van alternatieve landingsluchthavens in de flight deck manuals worden geboden. Ook dit reduceert het gewicht van het toestel. Om de onderhoudskosten en het brandstofverbruik te drukken, gaat China Cargo gebruikmaken van een gereduceerd motorvermogen (derated takeoff) als het toestel licht genoeg beladen is en als de startbaan lang genoeg is.

Om echt een verschil te kunnen maken, moeten al onze Member airlines deze uitdaging gezamenlijk het hoofd bieden en een voorbeeld stellen voor de werelwijde luchtvaartindustrie. Ook in de toekomst blijven de SkyTeam Member airlines ervoor zorgen onze klanten gebruik kunnen maken van een vervoersservice die niet alleen betrouwbaar en veilig is, maar die ook het milieu respecteert.