Als SkyTeam het doel en de wijze van verwerking bepaalt, is SkyTeam verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Member airlines kunnen ook verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens, waarvan zij het doel en de middelen bepalen. SkyTeam is niet verantwoordelijk voor de Privacy- of Cookieverklaringen van Member airlines of derde partijen. 

Wanneer   verzamelen wij persoonsgegevens?

 

Welke   persoonsgegevens verzamelen wij?

Waarom verzamelen   wij persoonsgegevens?

Wettelijke grond   voor het gebruik van uw persoons gegevens?

Hoe zijn wij aan   uw persoonsgegevens gekomen?

Hoe lang bewaren   wij uw gegevens?

Als u onze website bezoekt of onze app gebruikt

-     Als   u onze website bezoekt of onze app gebruikt, is het mogelijk dat wij cookies   verwerken. Lees onze Cookieverklaring   voor meer informatie over cookies, de persoonsgegevens die via cookies worden   verzameld en de wettelijke grond voor het gebruik van cookies.

 

 

 

 

Als u gebruik maakt van onze Global Meetings service (GMS) op onze   website 

 

en/of

 

Als u gebruik maakt van onze Round the World Planner (RtWP) op onze   website

-  Persoonsgegevens, zoals naam, titel, geslacht,   geboortedatum en nationaliteit.

-  Contactgegevens, zoals (e-mail)adres, telefoonnummer,   land waar u woont.

-  Informatie over uw Global Meetings en/of RtWP account,   zoals uw accountwachtwoord, veiligheidsvraag en -antwoord.

-  Financiële informatie, zoals credit- of   debetkaartnummer, veiligheidscode, bijbehorend factuuradres en vervaldatum   van uw credit card of bankpas.

-  Informatie over uw bezoeken aan onze website, zoals uw   IP-adres, internetprovider, browsertype, besturingssystemen, pagina's die op   de website zijn geopend, datum en tijd van het bezoek en verwijzende   websites.

-  Overige door u verstrekte informatie.

 

Met   betrekking tot GMS:

-  Andere informatie die nodig is voor de organisatie en   registratie van evenementen, zoals naam van het evenement, datums, locatie,   deelnemers, functie, bedrijf en website.

-  Andere informatie die nodig is voor de uitgifte van een   vliegticket, inclusief bewaarde en gekochte vliegroutes.

 

Met betrekking   tot RtWP:

-  Informatie met betrekking tot de reis, zoals   paspoortnummer, reizigersnummer, frequent flyer-nummer, reisorganisatie,   contactpersonen voor noodgevallen, stoelvoorkeuren, medische behoeften,   maaltijdverzoeken en dieetwensen.

-  Informatie met betrekking tot onze formulieren voor   hulpverzoeken en het geven van feedback.

 

-   Om onze Global Meetings- producten en -diensten en/of   onze Round the World Planner-diensten aan te bieden.

-   Om onze Global Meetings-producten en -diensten en/of   onze Round the World Planner-diensten te optimaliseren.

-   Om uw voorkeuren met betrekking tot onze producten en   diensten te registreren.

-   Om contact met u op te nemen en te onderhouden, ook   voor direct marketing doeleinden.

-   Om evenementen en andere promotionele activiteiten te   organiseren.

-   Om uw interesses te analyseren en potentiële zakelijke   mogelijkheden voor ons in te schatten.

-   Om u klantenservice te bieden.

-   Om wettelijke verplichtingen of een gerechtelijk bevel   op te volgen, of om juridische claims uit te oefenen of te verdedigen.

-  Voor   de uitvoering van een contract met u. In sommige gevallen hebben wij uw   persoonsgegevens nodig om een contract met u te kunnen uitvoeren. Als u niet   bereid bent ons de informatie te verstrekken die we nodig hebben voor de   uitvoering van een contract, kunnen we, afhankelijk van het type contract dat   is afgesloten, de afspraken in het contract niet volledig nakomen.

-  Wettelijke   verplichting. Wij verwerken uw gegevens als dat nodig is om aan een van onze   wettelijke verplichtingen te voldoen. We kunnen wettelijk verplicht gesteld   worden om uw gegevens te verzamelen en te delen met overheidsinstanties of   overheidsorganisaties voor administratieve formaliteiten die vereist zijn   voor immigratie- en douanedoeleinden, het voorkomen van fraude en het   waarborgen van de veiligheid aan boord. Als u geen informatie wilt   verstrekken die we nodig hebben voor de naleving van een wettelijke   verplichting, zijn we mogelijk niet in staat om de door u gevraagde diensten   te leveren.

-  Legitieme   belangen. Wij kunnen uw informatie verwerken als dat nodig is om onze   legitieme belangen te bewerkstelligen bij het uitvoeren van onze Global   Meetings- of RtWP-services. Voor onze zakelijke belangen is het mogelijk dat   wij informatie over onze klanten verzamelen, analyseren en interpreteren om   nieuwe mogelijkheden te vinden om producten en diensten te verkopen en te   ontwikkelen die voldoen aan de voorkeuren en behoeften van onze klanten.

-  In   bepaalde gevallen hebben we een legitiem belang om met u in contact te   komen.  Dit is bijvoorbeeld het geval   als u ons verzoekt om contact met u op te nemen via een contactformulier. We   kunnen ook een legitiem belang hebben om uw persoonsgegevens te gebruiken   voor marketingdoeleinden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als SkyTeam uw   e-mailadres heeft verkregen in het kader van de verkoop van haar product of   dienst en dit adres gebruikt voor direct marketing van haar eigen   soortgelijke producten of diensten. In dergelijke gevallen hebben wij een   legitiem zakelijk belang om contact met u op te nemen.

-     Van   uzelf.

-     Van   partijen die ons naar u doorverwijzen.

-     Van   partijen aan wie u toestemming heeft gegeven om uw gegevens met ons te   delen. 

-     Derden   die door ons zijn ingeschakeld in het kader van onze marketingactiviteiten.

-     Het   internet (en social media), voor zover toegestaan onder de geldende wet- en   regelgeving.

-     Andere   derden in incidentele gevallen.

Wij bewaren uw persoonsgegevens   niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt,   zoals vermeld onder "Waarom verzamelen wij deze persoonsgegevens?".   In principe betekent dit dat wij uw persoonsgegevens niet langer dan twee   jaar na de verwerking van de GMS- en/of RtWP-producten en -diensten zullen   bewaren.

 

In bepaalde gevallen kunnen wij uw   persoonsgegevens langer bewaren dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze   worden gebruikt, bijvoorbeeld wanneer wij wettelijk verplicht zijn om uw   persoonsgegevens langer te bewaren of wanneer dit nodig is in verband met   juridische claims.

Als u onze gebouwen en terreinen met cameratoezicht bezoekt

-  Persoonsgegevens, zoals naam, titel, geslacht en   bedrijfsnaam.

-  Informatie over de verleende toegang en gegevens over   de afspraak. 

-  Beeldopnames van videobewakingssystemen in de   bedrijfsgebouwen en -terreinen van SkyTeam.

-  Informatie over de tijden dat u toegang heeft gehad   door middel van controleapparatuur voor toegangscontrole.

-  Foto voor de uitgifte van een toegangspas.

-  Overige door u verstrekte informatie.

-  Interne controle en bedrijfsbeveiliging, met inbegrip   van controle en beveiliging van IT- en communicatiefaciliteiten.

-  Om wettelijke verplichtingen of een gerechtelijk bevel   op te volgen, of om juridische claims uit te oefenen of te verdedigen. 

-  Legitieme   belangen. Het is mogelijk dat wij uw informatie verwerken als dat nodig is om   onze legitieme belangen te behartigen met betrekking tot interne controle en   veiligheid. We kunnen bijvoorbeeld informatie over u verzamelen via cameratoezicht   ten behoeve van de veiligheid van onze gebouwen en terreinen.

-     Van   uzelf.

-     Via   cameratoezicht 

-     Door   controleapparatuur voor toegangscontrole.   

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan   nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt, zoals vermeld onder   "Waarom verzamelen wij deze persoonsgegevens?". In principe   betekent dit het volgende:

-  Beeldopnames   van camerabewakingssystemen die in de gebouwen van SkyTeam worden geplaatst,   worden niet langer dan vier weken bewaard.

-  Informatie   over de tijden dat u toegang heeft gehad door middel van controleapparatuur   voor toegangscontrole wordt niet langer dan zes maanden bewaard.

-  In   bepaalde gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens langer bewaren dan nodig is   voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt, bijvoorbeeld wanneer wij   wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens langer te bewaren of wanneer   dit nodig is in verband met juridische claims.

Als u deelneemt aan klanttevredenheidsonderzoeken

-     Persoonsgegevens,   zoals naam, titel, geslacht, geboortedatum en nationaliteit.

-     Contactgegevens,   zoals (e-mail)adres, telefoonnummer en land waar u woont.

-     Informatie over   uw meningen en uw ervaring met SkyTeam.

-     Informatie over   uw vluchten, zoals vluchtinformatie, frequent flyer-lidmaatschap,   boekingsnummer en eventuele opmerkingen over uw vlucht.

-     Informatie over   uw bezoeken aan onze website, zoals uw IP-adres, internetprovider,   browsertype, besturingssystemen, pagina's die op de website zijn geopend,   datum en tijd van het bezoek en verwijzende websites.

-     Overige door u   verstrekte informatie.

-   Voor het analyseren van klanttevredenheidsonderzoeken   en het optimaliseren van onze producten en diensten.

-   Om u eventueel een prijs toe te kennen nadat u heeft   aangegeven dat u wilt deelnemen aan een prijsvraag.

-   Om contact met u op te nemen en te onderhouden, ook   voor direct marketing doeleinden.

-   Om wettelijke verplichtingen of een gerechtelijk bevel   op te volgen, of om juridische claims uit te oefenen of te verdedigen. 

Toestemming:

-   Wij   zullen uw persoonsgegevens verwerken als u toestemming heeft gegeven voor   deelname aan de enquête.

-   U   kunt uw toestemming op ieder moment intrekken, door contact met ons op te nemen. Het   intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van ons   gebruik van uw persoonsgegevens voorafgaand aan uw intrekking.

 

Legitieme belangen:

-   Wij   kunnen uw informatie verwerken als dat nodig is om onze legitieme belangen na   te streven bij het uitvoeren van onze klanttevredenheidsonderzoeken. Voor   onze zakelijke belangen is het mogelijk dat wij informatie over onze klanten   verzamelen, analyseren en interpreteren om nieuwe mogelijkheden te vinden om   producten en diensten te verkopen en te ontwikkelen die voldoen aan de   voorkeuren en behoeften van onze klanten.

-    Van   uzelf.

-    Derden   die door ons zijn ingeschakeld in het kader van klantonderzoek, zoals Member   airlines of InSites Consulting.

-    Andere   derden in incidentele gevallen.

Wij bewaren uw   persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze   worden gebruikt, zoals vermeld onder "Waarom verzamelen wij deze   persoonsgegevens?". In principe betekent dit dat we uw persoonsgegevens   niet langer dan 12 maanden zullen bewaren.

 

In bepaalde gevallen kunnen wij uw   persoonsgegevens langer bewaren dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze   worden gebruikt, bijvoorbeeld wanneer wij wettelijk verplicht zijn om uw   persoonsgegevens langer te bewaren of wanneer dit nodig is in verband met   juridische claims.

Als u contact met ons opneemt

-  Uw naam.

-  Uw e-mailadres.

-  Informatie die door u is verstrekt via uw vraag of   bericht.

-  Informatie die door u in de chat met onze SkyTeam   Support Desk is verstrekt.

-  Overige door u verstrekte informatie.

-  Om eventuele vragen te beantwoorden of om te reageren   op uw opmerkingen.

-  Om u klantenservice te bieden.

-  Om wettelijke verplichtingen of een gerechtelijk bevel   op te volgen, of om juridische claims uit te oefenen of te verdedigen. 

-  Legitieme belangen. Wij hebben een legitiem belang bij   onze verwerkingsactiviteiten wanneer u contact met ons hebt opgenomen. Dit   kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer u contact met ons opneemt via een   contactformulier of via de chatfunctie van onze SkyTeam Support Desk.

-     Van   uzelf.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan   nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt, zoals vermeld onder   "Waarom verzamelen wij deze persoonsgegevens?". In principe   betekent dit dat wij uw persoonsgegevens niet langer dan twee jaar na de   beëindiging van onze zakelijke relatie zullen bewaren.

 

In bepaalde gevallen kunnen wij uw   persoonsgegevens langer bewaren dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze   worden gebruikt, bijvoorbeeld wanneer wij wettelijk verplicht zijn om uw   persoonsgegevens langer te bewaren of wanneer dit nodig is in verband met   juridische claims.

Als u een zakelijke relatie bent

-  Contactgegevens of contactpersoon, naam, adres,   telefoonnummer en e-mailadres.

-  Betaalgegevens.

-  Overige door u verstrekte informatie

-  Opstellen en controleren van contracten, inclusief   onderhandelingen en contractbeheer.

-  Debiteuren- en crediteurenadministratie.

-  Het onderhouden van zakelijke contacten.

-  Om wettelijke verplichtingen of een gerechtelijk bevel   op te volgen, of om juridische claims uit te oefenen of te verdedigen. 

-  Voor   de uitvoering van een contract met u: In sommige gevallen hebben wij uw   persoonsgegevens nodig om een contract met u te kunnen uitvoeren. Als u niet   bereid bent ons de informatie te verstrekken die we nodig hebben voor de   uitvoering van een contract, kunnen we, afhankelijk van het type contract dat   is afgesloten, de afspraken in het contract niet volledig nakomen.
 
 

-  Wettelijke   verplichting: Wij verwerken uw gegevens als dat nodig is om aan een van onze   wettelijke verplichtingen te voldoen. We kunnen wettelijk verplicht gesteld   worden om uw gegevens te verzamelen en te delen met overheidsinstanties of   overheidsorganisaties voor administratieve formaliteiten die vereist zijn   voor immigratie- en douanedoeleinden, het voorkomen van fraude en het   waarborgen van de veiligheid aan boord. Als u geen informatie wilt   verstrekken die we nodig hebben voor de naleving van een wettelijke verplichting,   zijn we mogelijk niet in staat om de door u gevraagde diensten te leveren.
 
 

-  Legitieme   belangen. Wij kunnen uw informatie verwerken als dat nodig is om onze   legitieme belangen na te streven bij het uitvoeren van onze marketing   activiteiten. Voor zakelijke doeleinden is het mogelijk dat wij informatie   over onze klanten verzamelen, analyseren en interpreteren om nieuwe   mogelijkheden te vinden om producten en diensten te verkopen en te   ontwikkelen die voldoen aan de voorkeuren en behoeften van onze klanten.

-  In   bepaalde gevallen hebben we een legitiem belang om met u in contact te   komen.  Dit is bijvoorbeeld het geval   als u ons verzoekt om contact met u op te nemen via een contactformulier. We   kunnen ook een legitiem belang hebben om uw persoonsgegevens te gebruiken   voor marketingdoeleinden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als SkyTeam uw   e-mailadres heeft verkregen in het kader van de verkoop van haar product of   dienst en dit adres gebruikt voor direct marketing van haar eigen   soortgelijke producten of diensten. In dergelijke gevallen hebben wij een   legitiem zakelijk belang om contact met u op te nemen.

-     Van   uzelf.

-     Van   partijen die ons naar u doorverwijzen.

-     Het   internet (en social media), voor zover toegestaan onder de geldende wet- en   regelgeving.

-     Andere   derden in incidentele gevallen.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan   nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt, zoals vermeld onder   "Waarom verzamelen wij deze persoonsgegevens?". In principe   betekent dit dat wij uw persoonsgegevens niet langer dan twee jaar na de   beëindiging van onze zakelijke relatie zullen bewaren. 

 

In bepaalde gevallen kunnen wij uw   persoonsgegevens langer bewaren dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze   worden gebruikt, bijvoorbeeld wanneer wij wettelijk verplicht zijn om uw   persoonsgegevens langer te bewaren of wanneer dit nodig is in verband met   juridische claims.

Uw gegevens kunnen worden verzameld door, gedeeld met en verwerkt door personen die voor of namens SkyTeam werken, op een "need-to-know"-basis voor de hierboven beschreven doeleinden.

Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met Member airlines, die als verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens zullen optreden. SkyTeam heeft geen controle over het privacybeleid van Member airlines. Lees hun privacyverklaringen zorgvuldig door voor informatie over hoe zij omgaan met uw persoonsgegevens. Een overzicht van de Member airlines vindt u hier

Het is mogelijk dat wij samenwerken met andere partners, zoals reisbureaus,  partners en andere bedrijven die betrokken zijn bij het verzorgen van reizen, alsmede WTC Amsterdam of Schiphol Airport Authorities. Voor dit doel mogen wij uw persoonsgegevens delen met deze partners, die als verwerkingsverantwoordelijken zullen optreden. SkyTeam heeft geen controle over het privacybeleid van deze partners. Lees hun privacyverklaringen zorgvuldig door voor informatie over hoe zij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij maken ook gebruik van externe dienstverleners zoals IT-leveranciers, sociale netwerkproviders, marketingbureaus, creditcardbedrijven en dienstverleners voor antifraude-screening om onze diensten aan te bieden. Daardoor worden uw persoonsgegevens door de externe dienstverlener verwerkt. Wanneer wij gebruik maken van de diensten van een partij die uw persoonsgegevens namens ons verwerkt, hebben wij in onze hoedanigheid van gegevensverwerker de juiste gegevensverwerkingsovereenkomsten gesloten in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

De verwerking van uw persoonsgegevens kan de overdracht van uw persoonsgegevens naar derdewereldlanden met zich meebrengen die niet hetzelfde beschermingsniveau bieden als de landen binnen de Europese Economische Ruimte. Dit kan het geval zijn als wij uw persoonsgegevens delen met onze Member airlines of met geselecteerde andere derden, met wie wij een partnerovereenkomst hebben gesloten.

Indien van toepassing, hebben we passende voorzorgsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens over te dragen aan een land buiten de EER, indien dat land geen adequaat beschermingsniveau biedt volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen. Daarnaast kan het ook gebeuren dat de overdracht van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst in uw belang tussen ons, zodat de persoonsgegevens ook kunnen worden overgedragen zonder dat er een besluit is genomen waarbij het beschermingsniveau passend is verklaard. U kunt contact met ons opnemen als u meer informatie wenst over de maatregelen die wij hebben genomen om uw gegevens in dit opzicht te beschermen.

Wij zetten ons in om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig worden bewaard. Om ongeautoriseerde toegang of openbaarmaking te voorkomen, hebben we de juiste fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen om de informatie die we verzamelen en verwerken te beschermen.

Als betrokkene heeft u bepaalde rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. Deze rechten zijn:

  • Verzoek om inzage in uw persoonsgegevens. U heeft het recht om ons te vragen of wij uw persoonsgegevens verwerken en, als dat het geval is, u een kopie van die persoonsgegevens te verstrekken.

  • Verzoek om correctie van uw persoonsgegevens. U heeft het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren als u van mening bent dat de persoonsgegevens die wij van u hebben onvolledig of onjuist zijn. Als wij uw persoonsgegevens met anderen hebben gedeeld, zullen wij ook hen, indien mogelijk, op de hoogte stellen van de correctie.

  • Verzoek om verwijdering van uw persoonsgegevens. U heeft het recht om ons in bepaalde omstandigheden te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen. Als wij uw persoonsgegevens met anderen hebben gedeeld, zullen wij hen waar mogelijk op de hoogte stellen van de verwijdering van uw persoonsgegevens. Door de manier waarop wij bepaalde diensten onderhouden, kan het enige tijd duren voordat een back-up wordt gewist.

  • Verzoek om onze verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.  U heeft het recht om ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te blokkeren of te onderdrukken, wat betekent dat wij de verwerking van uw gegevens voor een bepaalde periode opschorten. Omstandigheden die aanleiding kunnen geven tot dit recht zijn onder andere situaties waarin de juistheid van uw persoons gegevens werd betwist, maar er enige tijd nodig is om de (on)juistheid ervan te controleren. Dit recht belet ons niet om door te gaan met het opslaan van uw persoonsgegevens. Wij zullen u op de hoogte brengen voordat de beperking wordt opgeheven. Als wij uw persoonsgegevens met anderen hebben gedeeld, zullen wij hen waar mogelijk op de hoogte stellen van de beperking.

  • Verzoek om uw recht op gegevenstransportabiliteit uit te oefenen. U heeft het recht om, onder bepaalde omstandigheden, persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te verkrijgen. Op deze manier kunt u uw persoonsgegevens elders gebruiken of u kunt ons ook vragen om uw persoonsgegevens door te geven aan een derde partij. Op verzoek, en voor zover dit technisch mogelijk is, zullen wij uw persoonsgegevens rechtstreeks aan de andere verantwoordelijke doorgeven voor de verwerking ervan.

  • Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.  U heeft het recht om ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te staken, als wij voor de verwerking van uw persoonsgegevens een beroep doen op gerechtvaardigde belangen, behalve als wij kunnen aantonen dat er dwingende wettelijke redenen bestaan voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
   U kunt te allen tijde kosteloos bezwaar maken tegen direct marketing doeleinden in het geval dat uw persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden worden verwerkt, waaronder profilering, voor zover deze betrekking hebben op dergelijke direct marketing doeleinden. Indien u van dit recht gebruik maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor dergelijke doeleinden verwerken.

  • Intrekken van uw toestemming. U heeft het recht om uw toestemming in te trekken, als wij uw toestemming als wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens gebruiken. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van onze voorafgaande verwerking van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie over hoe u uw toestemming voor cookies en soortgelijke technologieën, die wij gebruiken wanneer u onze website bezoekt of onze apps gebruikt, kunt u het cookiebeleid op onze website of in de app raadplegen.

  • Een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij uw nationale toezichthouder, als u zich zorgen maakt over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan.

U kunt ons een verzoek sturen via de onderstaande contactgegevens. Wij zullen uw verzoek zorgvuldig en in overeenstemming met de geldende regels voor gegevensbescherming behandelen.

 

 

 

Neem voor vragen contact op met ons:

SkyTeam Airline Alliance Management Coöperatie U.A.
Schiphol Boulevard 367, Tower B, 8th floor
1118 BJ Schiphol
website@skyteam.com

Data Protection Officer