Privacybeleid SkyTeam

SkyTeam Airline Alliance Management Coöperatie U.A. (“SkyTeam”) vindt de privacy- en gegevensbescherming van klanten die SkyTeam-diensten gebruiken via de website, mobiele site en andere mobiele applicaties belangrijk. SkyTeam neemt daarom de nodige veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en voldoet aan de eisen van de wetgeving inzake bescherming persoonsgegevens. Alle data die SkyTeam verzamelt om u van onze diensten te voorzien, wordt verwerkt overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens. SkyTeam heeft de verwerking van uw persoonlijke gegevens die verzameld worden via de website en applicaties aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder het nummer 1541232. Dit rapport is openbaar en te raadplegen via https://www.collegebeschermingpersoonsdata.nl/asp/orsearch.asp.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle verwerking van uw persoonsgegevens door of namens SkyTeam en informeert u over onze privacypraktijken en beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de persoonsgegevens die wij kunnen verzamelen wanneer u gebruikmaakt van de SkyTeam-website, mobiele site en applicaties, of tijdens andere contactmomenten met SkyTeam. Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen. Wij publiceren eventuele aanpassingen op deze website, dus raadpleeg deze regelmatig voor de meest recente versie van ons Privacybeleid.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

1.1. Tijdens uw gebruik van de SkyTeam-website, mobiele site of applicaties kunnen wij uiteenlopende persoonsgegevens van u verzamelen. Deze gegevens kunnen door u zelf worden verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u zich registreert op de website, wanneer u zich inschrijft voor een onderzoek of wedstrijd, wanneer u producten of diensten afneemt bij ons of onze partners, of wanneer u contact met ons opneemt voor een andere reden. De gegevens over uw gebruik van de website, mobiele site of applicaties, of gegevens gegenereerd door uw gebruik van de website kunnen ook automatisch worden verzameld.

1.2 De persoonsgegevens die we van u kunnen verzamelen zijn onder andere: persoonsgegevens (zoals uw naam, titel, geslacht, geboortedatum, paspoortnummer, nationaliteit en land van verblijf), contactgegevens (zoals uw adres, (mobiele) telefoonnummer, e-mailadres, faxnummer, het nummer van uw pager), administratieve gegevens (zoals uw loyaliteitsprogrammanummer), financiële gegevens (zoals uw credit-/debitcard-gegevens), reisgegevens (zoals uw reisbureau, contactgegevens in noodgevallen, stoelvoorkeuren, opgegeven medische behoeftes en voedingsvoorkeuren, informatie die u heeft verstrekt over uw interesses en voorkeuren, demografische gegevens, uw ervaringen met diensten van SkyTeam en/of SkyTeam Member airlines en contactvoorkeuren), zakelijke gegevens (zoals uw functie, werkgever of opdrachtgever, contractgegevens en deelname aan evenementen) communicatiegegevens (zoals uw voorkeuren en bezwaren/klachten), informatie op basis van uw gebruik van onze diensten (zoals online inchecken, de incheckbalie en de selfservice incheckautomaat) en informatie over uw bezoeken aan de website (zoals uw IP-adres, internetprovider, browsertype, besturingssysteem, pagina’s geopend op de website, mobiele site of applicaties, datum en tijd van bezoeken, en verwijzende websites).

1.3 Wij kunnen ook bepaalde persoonsgegevens van u verwerken door gebruik te maken van cookies (van derden). Raadpleeg ons beleid ten aanzien van cookies voor informatie over het gebruik van cookies.

2 Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen met name uw persoonsgegevens voor de uitvoering van onze diensten, zoals tickets boeken, reserveringen beheren, loyaliteitsprogramma’s runnen en klantenservice bieden, en voor de financiële afwikkeling van deze diensten. Wij kunnen uw gegevens ook gebruiken om u te informeren, contact met u te onderhouden, en om onze marketingberichten af te stemmen op uw specifieke interesses en voorkeuren. Ook worden uw gegevens gebruikt om de website, de mobiele site, applicaties en uw online ervaringen met SkyTeam te analyseren en verbeteren, en om de kwaliteit van onze diensten of diensten van SkyTeam Member airlines te verbeteren. SkyTeam kan uw gegevens anonimiseren voor dergelijke analyses. Uw persoonsgegevens kunnen ook nodig zijn voor onze interne administratie, boekhoudcontroles en om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, zoals administratieve formaliteiten die nodig zijn voor immigratie en douane, fraudebestrijding en de veiligheid aan boord. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

3 Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden alleen indien noodzakelijk gebruikt door onze medewerkers of andere serviceproviders namens SkyTeam, zoals administratief personeel en erkende reisbureaus, SkyTeam Member airlines etc. Naast bovenstaande doeleinden kunnen wij uw gegevens met de SkyTeam Member airlines en onze externe serviceproviders delen. Wij verplichten onze externe serviceproviders om strenge veiligheidsmaatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beschermen. Deze partijen kunnen zich in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden. Er wordt in dat geval voldaan aan de aanvullende wettelijke vereisten voor een dergelijke gegevensoverdracht. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij wij geloven dat dit noodzakelijk is om (a) wettelijke verplichten na te komen of (b) dit Privacybeleid uit te voeren.

4. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

SkyTeam neemt gepaste veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, verlies, verwijdering, openbaring en oneigenlijk gebruik, en om de juistheid en integriteit van uw persoonsgegevens te bewaken. Deze maatregelen worden regelmatig aangepast. Hoewel wij ons uiterste best doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen we niet garanderen dat deze 100% veilig zijn. Om deze reden kunnen we de veiligheid van informatie die u naar ons of via onze website stuurt niet garanderen of waarborgen.

5 Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Wij verwerken uw persoonsgegevens zolang als nodig is voor de doeleinden zoals vermeld in dit privacybeleid. Zodra u niet meer verbonden bent met SkyTeam, kunnen wij uw persoonsgegevens tot twee jaar behouden overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, tenzij u een redelijk en geldig verzoek heeft ingediend om uw persoonsgegevens te laten verwijderen.

6 Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

6.1 Indien u een vraag heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door SkyTeam of indien u uw persoonsgegevens die zijn verwerkt door SkyTeam wilt bekijken, corrigeren, veranderen of verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

6.2 Indien u een persoonlijk account heeft voor de website, mobiele site of applicaties, kunt u uw gebruikersinformatie en voorkeuren bijwerken via het relevante profiel en de relevante voorkeursinstellingen in uw account.

6.3 Indien u niet langer mailings van ons wenst te ontvangen, kunt u zich hiervoor afmelden door ons een verzoek tot afmelding te sturen via het e-mailadres hieronder of door de link voor afmelding in de relevante mailing te gebruiken.

6.4 Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door SkyTeam, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

7 Links naar andere websites

Deze website kan links naar andere websites bevatten. Let op: SkyTeam is niet aansprakelijk voor de inhoud of het privacybeleid van deze andere websites. Wij raden u aan het privacybeleid van iedere website die u bezoekt te raadplegen.

Contact

SkyTeam Airline Alliance Management Coöperatie U.A.

Schiphol Boulevard 367

WTC, Toren B, 8e verdieping

1118 BJ Schiphol

E-mail: website@skyteam.com

Versie: December 2016