Chương trình và dặm bay dành cho khách hàng thường xuyên

Không, SkyTeam không có chương trình khách hàng thường xuyên riêng của mình. Tuy nhiên, thay vào đó, 20 hãng hàng không thành viên của chúng tôi có các chương trình hành khách thường xuyên riêng cho phép hành khách được tích lũy dặm bay thường xuyên và lấy vé thưởng trong mạng bay toàn cầu của liên minh. Khi trở thành hội viên của một trong 20 chương trình hội viên, quý khách sẽ được hưởng lợi ích trong liên minh. Xin quý khách bấm vào đây để biết thêm thông tin về lợi ích hội viên.

Hiện không có thẻ liên minh cho khách hàng thường xuyên. Khi gia nhập chương trình khách hàng thường xuyên của một hãng hàng không thành viên SkyTeam, quý khách sẽ nhận được số và thẻ hội viên chương trình khách hàng thường xuyên. Chúng tôi khuyến khích quý khách tham gia chương trình của hãng hàng không để nhận được những lợi ích tốt nhất và phù hợp với nhu cầu chuyến bay của quý khách nhất.

Khách hàng tích lũy dặm bay xét hạng thẻ và có thể khấu trừ dặm bay để lấy vé thưởng trên các chuyến bay do hãng hàng không thành viên của SkyTeam khai thác. Tuy vậy, có một số ngoại lệ, tùy thuộc vào đường bay và hạng giá vé quý khách mua. Quý khách có thể tìm các thông tin này trên trang web và trong các điều khoản, điều kiện của chương trình khách hàng thường xuyên mà mình tham gia.

Chương trình khách hàng thường xuyên của các thành viên SkyTeam hoàn toàn độc lập, do vậy không thể gộp dặm bay đã tích lũy. Khách hàng chọn một trong số các chương trình khách hàng thường xuyên và tích lũy dặm bay thường xuyên vào tài khoản của chương trình đó. Dặm bay tích lũy này có thể đổi thành vé thưởng trên các chuyến bay của bất kỳ hãng hàng không thành viên SkyTeam.

Để đặt vé thưởng, xin vui lòng liên hệ trung tâm dịch vụ của chương trình khách hàng thường xuyên mà quý khách tham gia. Trong một vài trường hợp, quý khách có thể đặt vé thưởng trên trang web chương trình.

Tháng 11/2008, SkyTeam đã khai trương giai đoạn 1 của chương trình vé thưởng nâng hạng ghế bằng dặm bay SkyTeam, theo đó khách hàng thường xuyên SkyTeam được dùng dặm bay thường xuyên trong tài khoản của mình để nâng lên vé hạng thương gia trên các chuyến bay quốc tế của hầu hết các hãng hàng không thành viên SkyTeam. Ngoài ra, một số hãng hàng không thành viên cũng ký kết các hợp đồng song phương cho phép khách hàng được sử dụng dặm bay để nâng hạng ghế trên chuyến bay do hãng hàng không thành viên khác khai thác.

9 thành viên SkyTeam hiện đang tham gia chương trình, bao gồm: Aeroflot, Aeromexico, Air France, China Airlines, China Southern ,Czech Airlines, Delta Air Lines, KLM và Korean Air. Để biết thêm chi tiết về các điều khoản, điều kiện và thông tin về việc tham gia chương trình Nâng hạng ghế bằng dặm bay SkyTeam của các thành viên liên minh, cũng như các thỏa thuận song phương giữa các hãng hàng không thành viên, xin vui lòng truy cập trang web chương trình khách hàng thường xuyên mà quý khách tham gia.

Để biết mình có đủ điều kiện và yêu cầu nâng hạng ghế, vui lòng liên hệ với đại diện chương trình khách hàng thường xuyên của quý khách tại thời điểm đặt vé.

Để biết thông tin về dặm bay quý khách đã tích lũy được, vui lòng liên hệ với đại diện chương trình hành khách thường xuyên của quý khách.

Nếu quý khách chưa thấy dặm bay được cộng vào tài khoản, vui lòng liên hệ với đại diện chương trình hành khách thường xuyên của quý khách.

Cần thêm thông tin? Liên hệ với SkyTeam

Chúng tôi chào đón các đề nghị, ý kiến hoặc câu hỏi của bạn về trang web của chúng tôi. Xin vui lòng chú ý rằng, chúng tôi chỉ có thể trả lời cho e-mail viết bằng tiếng Anh.

I'm not a robot