Tiếp cận phòng chờ

Các hãng hàng không thành viên SkyTeam cung cấp hơn 750+ phòng chờ trên toàn cầu.

Khách hàng ghế hạng nhất và hạng thương gia, cũng như hội viên hạng thẻ Elite Plus của SkyTeam khi bay hạng phổ thông, sẽ được mời vào hơn 750+ phòng chờ của các hãng hàng không thành viên trên khắp thế giới khi bay trên các chuyến bay quốc tế hoặc nối chuyến quốc tế trong cùng ngày do các hãng hàng không thành viên SkyTeam khai thác.

  • Tất cả khách hàng hạng nhất và hạng thương gia khi bay trên các chuyến bay quốc tế hoặc nối chuyến quốc tế trong cùng ngày do các hãng hàng không thành viên SkyTeam khai thác đều được mời vào phòng chờ riêng của chúng tôi. Chỉ cần xuất trình vé lên máy bay hạng Nhất hoặc hạng Thương gia của bạn để nhân viên phòng chờ xác minh.
  • Hội viên hạng thẻ Elite Plus của SkyTeam, không phân biệt hạng vé, đều được mời vào phòng chờ tại sân bay khi bay trên các chuyến bay quốc tế hoặc nối chuyến quốc tế trong cùng ngày do các hãng hàng không thành viên SkyTeam khai thác. Chỉ cần xuất trình vé lên máy bay và thẻ thành viên Elite Plus có hiệu lực của bạn để nhân viên phòng chờ xác minh.
  • Ngoài ra, các hội viên Skyteam hạng thẻ Elite Plus được phép mời một vị khách đang đi trên một chuyến bay do một hãng hàng không thành viên SkyTeam khai thác cùng vào phòng chờ. Vị khách này không cần phải đi trên cùng chuyến bay với hội viên Skyteam hạng thẻ Elite Plus.
  • Thẻ mời vào phòng chờ chỉ có giá trị sử dụng trong vòng 24 tiếng trước giờ khởi hành dự kiến của chuyến bay tại sân bay khởi hành.
  • Quý khách chỉ được sử dụng phòng chờ tại sân bay khởi hành, không phải sân bay đến, trừ phi quý khách nối chuyến bay nội địa hoặc một chuyến bay quốc tế đủ điều kiện.

Hội viên hạng thẻ Elite Plus của SkyTeam được mời thêm một hành khách khác vào phòng chờ. Nhưng vị khách đó cũng phải đi trên chuyến bay của hãng hàng không thành viên SkyTeam, nhưng không cần cùng chuyến bay.

Quý khách có thể sử dụng chức năng Tìm phòng chờ để tìm vị trí các phòng chờ tại các sân bay khác nhau. 

Cần thêm thông tin? Liên hệ với SkyTeam

Chúng tôi chào đón các đề nghị, ý kiến hoặc câu hỏi của bạn về trang web của chúng tôi. Xin vui lòng chú ý rằng, chúng tôi chỉ có thể trả lời cho e-mail viết bằng tiếng Anh.

I'm not a robot