1999

1999

Ngày 22/6/1999, Air France và Delta Air Lines ký một thỏa thuận chiến lược dài hạn đặc biệt, đặt nền móng cho một liên minh toàn cầu tầm cỡ.