2008

2008

Trong tháng 1, Aeroméxico, Continental Airlines, Delta Air Lines và thành viên liên kết Copa Airlines thông báo về cơ sở hạ tầng khai thác chung tại nhà ga số 2, sân bay quốc tế Benito Juarez (MEX).

Trong tháng 2, SkyTeam thông báo kế hoạch cơ sở hạ tầng khai thác chung tại sân bay quốc tế London Heathrow (LHR) và mở phòng chờ đầu tiên dưới tên thương hiệu SkyTeam.