SkyTeam Photos

SkyTeam CEO & Leaders during the alliance 15th anniversary

Tải hình ảnh

SkyTeam App

Tải hình ảnh

Các cánh đuôi SkyTeam

Tải hình ảnh

Các trạm bay nối chuyến Trung Hoa Đại Lục

Tải hình ảnh

Đội ngũ tiếp viên hàng không SkyTeam

Tải hình ảnh

Đội ngũ tiếp viên hàng không SkyTeam

Tải hình ảnh

Đội ngũ tiếp viên hàng không SkyTeam

Tải hình ảnh

Lối vào an ninh Tokyo

Tải hình ảnh

Sảnh sân bay Narita

Tải hình ảnh

SkyPriority

Tải hình ảnh

SkyTeam Network Map

Tải hình ảnh