Michael Wisbrun

Michael Wisbrun

Với tư cách người đứng đầu đội ngũ quản lý, ông Michael Wisbrun chịu trách nhiệm thực thi kế hoạch chiến lược trong tương lai của liên minh do ban quản trị SkyTeam đề ra. Dưới sự điều hành của ông, sự hiện diện trên toàn cầu của SkyTeam đã phát triển đáng kể, với những thành viên mới gia nhập từ một số khu vực kinh tế toàn cầu trọng điểm, nhất là các vị trí quan trọng ở khu vực Trung Hoa Đại Lục, Trung Đông và Thái Bình Dương. Là một người kỳ cựu trong ngành công nghiệp hàng không với 36 năm kinh nghiệm, ông Wisbrun gia nhập SkyTeam từ hãng KLM, nơi ông đã trải qua nhiều vị trí lãnh đạo khác nhau gồm Phó chủ tịch Air France KLM Cargo và đảm nhiệm vai trò thành viên của Hội đồng điều hành Tập đoàn AIR FRANCE KLM. Ông Wisbrun đã nhận bằng Thạc sĩ kỹ thuật tại trường Đại học Kỹ thuật Delft.