Andy Lui

Andy Lui

Andy Lui gia nhập SkyTeam từ hãng hàng không thành viên của liên minh, Delta, nơi ông giữ chức vụ Giám Đốc CNTT. Ông mang 25 năm kinh nghiệm trong ngành đến SkyTeam, và đã từng giữ nhiều vị trí lãnh đạo CNTT cao cấp khác nhau trong các bộ phận Kế Toán Doanh Thu, Bán Hàng Đại Lý và Doanh Nghiệp, Tài Chính, Nhân Sự, Vận Hành Kỹ Thuật, PMO và Vận Chuyển Hàng Hóa.

Tại Delta, Andy dẫn dắt đội ngũ hơn 150 chuyên gia CNTT có chuyên môn hỗ trợ Trung Tâm Điều Hành & Khách Hàng (OCC) cùng Delta Connection. Ông đã hỗ trợ quy trình tích hợp các nhà mạng CNTT trong khu vực vào hệ thống CNTT của riêng Delta, mang lại trải nghiệm du lịch liền mạch và kết nối hơn cho khách hàng của Delta. Trải nghiệm đó sẽ hỗ trợ rất nhiều khi SkyTeam tập trung vào chuyển đổi kỹ thuật số của riêng mình để nâng cao trải nghiệm của khách hàng.