Đạo Nguyễn

Đạo Nguyễn

Đạo Nguyễn gia nhập SkyTeam vào tháng 9 năm 2014. Ông chịu trách nhiệm đánh giá và quản lý quá trình tuyển chọn thành viên tiềm năng bất kỳ tham gia vào liên mình, cũng như cải thiện tình đoàn kết của các thành viên bằng cách phát triển sự hợp tác trong nội bộ liên minh. Ngoài việc điều hành đội ngũ Vận hành Liên minh, ông Đạo cũng chịu trách nhiệm về Ban Giám sát và Ban quản trị, là hai tổ chức có quyền đưa ra quyết định tối cao trong liên minh. Sau khi tốt nghiệp Trường Kỹ thuật Pháp và nhận bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, ông Đạo bắt đầu làm việc cho Tập đoàn Air France từ năm 1996, nơi ông trải qua nhiều vị trí trong bộ phận Định giá & Quản lý Doanh thu, Tổ chức mạng lưới, Liên minh và Thương mại. Ông được tham gia vào cuộc sáp nhập Air France - KLM và có kinh nghiệm làm việc trong môi trường đa văn hóa.