Su Liang

Su Liang

Là người hỗ trợ cho vị trí giám đốc điều hành, ông Su Liang chịu trách nhiệm tăng cường hơn nữa sự hiện diện ngày càng tăng của SkyTeam tại các thị trường châu Á – Thái Bình Dương và củng cố vị trí số 1 của SkyTeam tại khu vực Trung Hoa đại lục. Ông Su gia nhập SkyTeam từ hãng China Southern Airlines nơi ông giữ chức vụ kinh tế trưởng, làm việc với ban lãnh đạo của hãng trong việc lập kế hoạch và quản trị tài sản. Ông Su nhận bằng thạc sĩ cơ khí tại đại học Cranfield và đã kinh qua nhiều chức vụ tại các bộ phận như điều hành bay, kỹ thuật và vận tải hàng hóa. Với tư cách thư ký ban quản trị, ông Su có vai trò lớn trong việc giúp China Southern gia nhập SkyTeam cũng như trong các vấn đề liên quan đến dự án liên doanh vận tải hàng hoá giữa China Southern với AIR FRANCE KLM.