Matt Weisenburg

Matt Weisenburg

Matt Weisenburg gia nhập SkyTeam vào tháng 3 năm 2020. Trước đây ông từng nắm giữ nhiều vị trí quản lý tại Delta Cargo, hiện ông đang đảm nhiệm chức vụ Giám Đốc Liên Minh và Chiến Lược Phát Triển Hàng Hóa. Matt đóng vai trò chủ chốt trong việc triển khai các sản phẩm tiên phong trong ngành tại Delta Cargo, chẳng hạn như sản phẩm giao cùng ngày theo quy trình liền mạch khép kín.

Trước khi gia nhập Delta, Matt đã tích lũy 10 năm kinh nghiệm ở nhiều vai trò khác nhau trong chuỗi cung ứng, ban điều hành và phân phối hàng hóa trong kho. Ông có bằng Kỹ Sư Hệ Thống Sản Xuất và Hệ Thống Công Nghiệp tại Đại Học Tiểu Bang Iowa.

Tại SkyTeam, Matt phụ trách ban Điều Hành Liên Minh, tập trung vào quản trị, mở rộng quan hệ hợp tác giữa các hãng hàng không thành viên và nâng cao giá trị mà tư cách thành viên mang đến cho các hãng hàng không thành viên của SkyTeam.