Michael Kimman

Ông Micheal Kimman đảm nhận việc xác định và thực hiện các chiến lược về CNTT của SkyTeam, đồng thời giám sát mọi dự án phát triển CNTT. Một phần quan trọng trong các nhiệm vụ của ông là phát triển kết nối các hệ thống CNTT cơ bản của tất cả các hãng hàng không thành viên.

Từng là Phó giám đốc rồi Giám đốc bộ phận Thông tin tại KLM, ông Michael đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Ông gia nhập KLM năm 1977 sau khi lấy bằng cử nhân toán tại đại học bách khoa Delft và bằng quản trị kinh doanh tại đại học Delft/Rotterdam. Sự nghiệp trải dài 30 năm của ông gắn liền với nhiều mảng khác nhau trong KLM như mạng đường bay, phi hành đoàn, mua sắm và vận tải hàng hóa.