Mauro Oretti

Mauro Oretti

Ông Mauro Oretti chịu trách nhiệm về mọi hoạt động bán hàng, tiếp thị và quản lý hoạt động khách hàng trung thành, bao gồm việc phát triển và quảng bá các sản phẩm toàn cầu cho doanh nghiệp và phác thảo sản phẩm mang đến trải nghiệm thông chặng cho hành khách của SkyTeam. Ông Mauro bắt đầu làm việc cho Alitalia năm 1990, chức vụ cuối cùng ông đảm nhận trước khi gia nhập SkyTeam là Giám đốc phụ trách liên minh và hợp tác mạng đường bay. Ông Mauro có kiến thức chuyên sâu về việc quản trị liên minh và hợp tác, bán, tiếp thị, quan hệ quốc tế và tư duy chiến lược. Ông Mauro đã tích lũy các kinh nghiệm quốc tế tại New Zealand, Đức và Mỹ, và là đồng tác giả cuốn sách Lựa chọn hàng không cho tương lai (NXB Ashgate, 2007).