SkyTeam Member Airlines Media Contact Information | SkyTeam

Liên hệ truyền thông

Báo giới cần thêm thông tin liên quan đến SkyTeam, vui lòng liên hệ tới địa chỉ Email Klara.Zakis@skyteam.com  hoặc bất kỳ hãng hàng không thành viên nào của liên minh.

Các góp ý hay yêu cầu về từng thành viên do bộ phận truyền thông của SkyTeam xử lý, quý khách vui lòng liên hệ với các hãng hàng không thành viên có liên quan. 

AEROFLOT

Văn phòng báo chí quốc tế

Điện thoại: +7 499 500 73 87

Fax: :+7 495 753 90 71

Email: :presscentr@aeroflot.ru

https://www.aeroflot.ru

AEROLÍNEAS ARGENTINAS

Văn phòng báo chí

Điện thoại: +54 11 4130 3085

Fax: :+54 11 4130 3000

Email: :cscordo@aerolineas.com.ar

http://www.aerolineas.com.ar

AEROMEXICO

Văn phòng báo chí

Điện thoại: +52 55 9132 45 16

Fax: :+52 55 9132 46 67

Email: :gfriederichsen@aeromexico.com.mx

http://www.aeromexico.com

AIR EUROPA

Bộ phận Truyền thông doanh nghiệp

Điện thoại: +34 91 784 65 07

Fax: :+7 495 753 90 71

Email: :comunicacion@globalia.com

http://www.aireuropa.com

AIR FRANCE

Văn phòng báo chí

Điện thoại: +33 141 56 56 00

Fax: :+33 141 56 84 19

Email: :ulgendrot@airfrance.fr

http://www.airfrance.com

ALITALIA

Văn phòng báo chí

Điện thoại: +39 06 656 389 50

Fax: :+39 06 656 331 00

Email: :media@alitalia.com

http://www.alitalia.it

CHINA AIRLINES

Bộ phận Truyền thông doanh nghiệp

Điện thoại: +886 3 399 8600

Fax: :+886 3 399 8640

Email: :tpeprci@china-airlines.com

http://www.china-airlines.com

CHINA EASTERN

Văn phòng Quan hệ công chúng

Điện thoại: +86 13585712725

Fax: :+86 21 62686883

Email: :ceaxcb@vip.163.com

http://en.ceair.com/

CHINA SOUTHERN AIRLINES

Phòng Quan hệ công chúng

Điện thoại: +86 18 66 29 072

Fax: :-

Email: :cznews@csair.com

http://www.csair.com/en/

CZECH AIRLINES

Bộ phận Truyền thông doanh nghiệp

Điện thoại: +420 220 116 220

Fax: :+420 220 115 397

Email: :Mailbox.COM@csa.cz

https://www.csa.cz/cz-en/

DELTA AIR LINES

Bộ phận Truyền thông doanh nghiệp

Điện thoại: +1 404 715 2554

Fax: :+1 404 715 5876

Email: :media@delta.com

https://www.delta.com/

GARUDA INDONESIA

Bộ phận Truyền thông doanh nghiệp

Điện thoại: +62 21 2560 1069

Fax: :+62 21 2560 1068

Email: :corpcomm@garuda-indonesia.com

www.garuda-indonesia.com

KENYA AIRWAYS

Bộ phận Truyền thông doanh nghiệp

Điện thoại: +254 20 6422582/2290

Fax: :+254 20 823488

Email: :KQ.Editorial@kenya-airways.com

https://www.kenya-airways.com/glo/

KLM ROYAL DUTCH AIRLINES

Bộ phận quan hệ Báo chí

Điện thoại: +31 20 649 4545

Fax: :+31 20 648 8092

Email: :mediarelations@klm.com

https://www.klm.com/home/nl/en

KOREAN AIR

Corporate Communications

Điện thoại: +82 2 2656 7252

Fax: :+82 2 2656 8282

Email: :ahkim@koreanair.com

https://www.koreanair.com/global/en.html

MIDDLE EAST AIRLINES

Quan hệ công chúng

Điện thoại: +961 1 622 288

Fax: :+961 1 622 045

Email: :mikaouir@mea.com.lb

https://www.mea.com.lb/english/home

SAUDIA

Quan hệ công chúng

Điện thoại: +96626862153

Fax: :-

Email: :asmadani@saudiairlines.com

http://www.saudia.com/

TAROM

Văn phòng báo chí

Điện thoại: +4 021 2042520

Fax: :-

Email: :presa@tarom.ro

https://www.tarom.ro/en

VIETNAM AIRLINES

Phòng thương hiệu và quan hệ công chúng Ban kế hoạch và phát triển

Điện thoại: +84 4 3873 2732

Fax: :+84 4 3872 1007

Email: :public-relations@vietnamairlines.com

https://www.vietnamairlines.com/

XIAMEN AIR

Văn phòng báo chí

Điện thoại: +86 592 5739949

Fax: :+86 592 5739862

Email: :qiudapeng@xiamenair.com

http://www.xiamenair.com/en-us/