Liên hệ truyền thông

Báo giới cần thêm thông tin liên quan đến SkyTeam, vui lòng liên hệ tới địa chỉ Email Klara.Zakis@skyteam.com  hoặc bất kỳ hãng hàng không thành viên nào của liên minh.

Các góp ý hay yêu cầu về từng thành viên do bộ phận truyền thông của SkyTeam xử lý, quý khách vui lòng liên hệ với các hãng hàng không thành viên có liên quan. 

AEROFLOT

Văn phòng báo chí quốc tế

Điện thoại: +7 499 500 73 87

Email: :presscentr@aeroflot.ru

https://www.aeroflot.ru

AEROLÍNEAS ARGENTINAS

Bộ phận Truyền thông doanh nghiệp

Điện thoại: +54 11 3723 9017

Email: :geraldina.marino@aerolineas.com.ar

http://www.aerolineas.com.ar

AEROMEXICO

Văn phòng báo chí

Điện thoại: +52 55 9132 49 68

Email: :mourgant@aeromexico.com

http://www.aeromexico.com

AIR EUROPA

Bộ phận Truyền thông doanh nghiệp

Điện thoại: +34 91 784 65 07

Email: :comunicacion@globalia.com

http://www.aireuropa.com

AIR FRANCE

Văn phòng báo chí

Điện thoại: +33 141 56 56 00

Email: :ulgendrot@airfrance.fr

http://www.airfrance.com

ALITALIA

Văn phòng báo chí

Điện thoại: +39 06 656 389 50

Email: :media@alitalia.com

http://www.alitalia.it

CHINA AIRLINES

Bộ phận Truyền thông doanh nghiệp

Điện thoại: +886 3 399 8600

Email: :tpeprci@china-airlines.com

http://www.china-airlines.com

CHINA EASTERN

Văn phòng Quan hệ công chúng

Điện thoại: +86 13585712725

Email: :ceaxcb@vip.163.com

http://en.ceair.com/

CZECH AIRLINES

Bộ phận Truyền thông doanh nghiệp

Điện thoại: +420 220 113 586

Email: :Mailbox.COM@csa.cz

www.czechairlines.com

DELTA AIR LINES

Bộ phận Truyền thông doanh nghiệp

Điện thoại: +1 404 715 2554

Fax: :+1 404 715 5876

Email: :media@delta.com

https://www.delta.com/

GARUDA INDONESIA

Bộ phận Truyền thông doanh nghiệp

Điện thoại: +62 21 2560 1069

Fax: :+62 21 2560 1068

Email: :corpcomm@garuda-indonesia.com

www.garuda-indonesia.com

KENYA AIRWAYS

Bộ phận Truyền thông doanh nghiệp

Điện thoại: +254 20 6422582/2290

Email: :KQ.Editorial@kenya-airways.com

https://www.kenya-airways.com/glo/

KLM ROYAL DUTCH AIRLINES

Văn phòng báo chí

Điện thoại: +31 20 649 4545

Email: :mediarelations@klm.com

https://www.klm.com/home/nl/en

KOREAN AIR

Corporate Communications

Điện thoại: +82 2 2656 7022

Email: :globalpr@koreanair.com

https://www.koreanair.com/global/en.html

MIDDLE EAST AIRLINES

Quan hệ công chúng

Điện thoại: +961 1 622 288

Email: :mikaouir@mea.com.lb

https://www.mea.com.lb/english/home

SAUDIA

Quan hệ công chúng

Điện thoại: +96626867718

Email: :mediarelations@saudia.com

http://www.saudia.com/

TAROM

Văn phòng báo chí

Điện thoại: +4 021 2042520

Email: :presa@tarom.ro

https://www.tarom.ro/en

VIETNAM AIRLINES

Phòng thương hiệu và quan hệ công chúng Ban kế hoạch và phát triển

Điện thoại: +84 4 3873 2732 exit 2151

Email: :public-relations@vietnamairlines.com

https://www.vietnamairlines.com/

XIAMEN AIR

Văn phòng báo chí

Điện thoại: +86 592 5739949

Email: :zhangweiling2@xiamenair.com

http://www.xiamenair.com/en-us/