Khám phá sáng kiến của các hãng thành viên SkyTeam

Các hãng hàng không thành viên của chúng tôi đã thực hiện nhiều sáng kiến mang tính phát triển bền vững. Hãy tìm hiểu từng hãng hàng không đang làm những gì cho thế giới.