SkyTeam - News and Press Information

Thông cáo báo chí

Nâng cấp hành trình vòng quanh thế giới của bạn với SkyTeam

SkyTeam mang lại sự linh hoạt hơn nữa cho khách hàng thường xuyên đi lại khắp thế giới với lựa chọn mua dịch vụ nâng cấp theo mỗi chặng khi đặt Vé Đi Vòng Quanh Thế Giới hạng Phổ Thông hoặc hạng Thương Gia.

AMSTERDAM, Ngày 23 tháng 1 năm 2019

Update: SkyTeam and China Southern

China Southern Airlines has decided not to renew its contract with SkyTeam, the global airline alliance, as of 1 January 2019.

Amsterdam, Guangzhou 15 November 2018

Quan hệ đối tác của SkyTeam và Hertz giúp mang lại lợi ích cho các khách hàng thường xuyên

SkyTeam đã thiết lập quan hệ đối tác với Hertz - một công ty cho thuê xe hơi toàn cầu - để trở thành liên minh hàng không đầu tiên mang đến những lợi ích thuê xe hơi cho khách hàng thường xuyên cùng với cơ hội được tích luỹ dặm thưởng khi thuê xe.

AMSTERDAM, ngày 15 tháng 10 năm 2018