SkyTeam - News and Press Information

Thông cáo báo chí

Liên Minh Hàng Không SkyTeam Bổ Nhiệm Giám Đốc Điều Hành Mới

SkyTeam, liên minh hàng không toàn cầu, đã bổ nhiệm Kristin Colvile làm Giám Đốc Điều Hành mới. Việc bổ nhiệm đã được xác nhận vào hôm nay tại một cuộc họp của Ban Lãnh Đạo liên minh, bao gồm các CEO (Giám Đốc Điều Hành) và Chủ Tịch của 20 hãng hàng không thành viên.

Amsterdam, ngày 4 tháng 6 năm 2018

SkyTeam develops new technology delivering increased seamlessness for customers

SkyTeam, the global airline alliance, has reached a milestone in the development of advanced technology enhancing its current tech hub with new functionalities.

Amsterdam, June 4, 2018

Tận dụng lợi ích của các dặm bay

SkyTeam, liên minh hàng không toàn cầu, đang hỗ trợ các khách hàng thường xuyên của mình có thể sử dụng dặm bay để đổi vé thưởng của nhiều hãng hàng không thành viên một cách dễ dàng hơn. Khách hàng sử dụng một công cụ đặt chỗ trực tuyến để kiểm soát các chuyến đi của họ và công cụ này hiển thị các chuyến bay có sẵn theo thời gian thực và mang lại những lựa chọn tốt hơn.

AMSTERDAM, Ngày 22 tháng 5 năm 2018