SkyTeam mở cửa tầng 1 của phòng chờ đồng thương hiệu tại sân bay Heathrow, London