SkyTeam thực hiện chương trình khuyến mãi giảm giá vé liên chặng vòng quanh thế giới