Thông cáo của SkyTeam với quyết định của Japan Airlines