SkyTeam đồng nhất chính sách hành lý miễn cước tăng thêm cho các hội viên hạng thẻ Elite