Liên minh SkyTeam bổ nhiệm Phó chủ tịch Công nghệ thông tin