Ngày 02/06/2011 - Ngày SkyTeam tại sân bay quốc tế Budapest Liszt Ferenc