SkyTeam ra mắt ứng dụng trực tuyến mới “Lập kế hoạch đi lại toàn cầu – Round The World Planner”