SkyTeam triển khai chương trình khuyến mãi cho vé liên chặng vòng quanh thế giới