SkyTeam, China Eastern Airlines thông báo sáng kiến tập trung vào khách hàng tại Sân bay Quốc tế Phố Đông Thượng Hải