SkyTeam, Hãng hàng không China Southern Thông báo Những cải thiện Chủ yếu về Dịch vụ tại Sân bay Quốc tế Bạch Vân Quảng Châu