SkyTeam triển khai chương trình khuyến mại dành cho vé liên chặng vòng quanh thế giới