SkyTeam mang đến cơ hội giành được chuyến Trải nghiệm Vòng quanh Thế giới Duy nhất và Thám hiểm Địa lý Quốc gia