SkyTeam được đặt tên là Liên minh Hàng Không Tốt Nhất theo Tạp chí Thương Mại La-tinh