SkyTeam chính thức mở phòng chờ hạng sang tại sân bay Sydney