SkyTeam hợp tác với UNICEO® để củng cố sự hiện diện của mình trong phân khúc Corporate MICE