2019

SkyTeam Cargo Announces New Member Saudi Cargo to Join Alliance as 12th Partner

SkyTeam Cargo, the world’s only cargo alliance, has announced today that Saudia Airlines Cargo Company will become its 12th member effective 12 April 2019.

AMSTERDAM, 2 April 2019

Nâng cấp hành trình vòng quanh thế giới của bạn với SkyTeam

SkyTeam mang lại sự linh hoạt hơn nữa cho khách hàng thường xuyên đi lại khắp thế giới với lựa chọn mua dịch vụ nâng cấp theo mỗi chặng khi đặt Vé Đi Vòng Quanh Thế Giới hạng Phổ Thông hoặc hạng Thương Gia.

AMSTERDAM, Ngày 23 tháng 1 năm 2019